Οι δώδεκα σημαντικές αλλαγές στο Δημόσο μέχρι το 2016

Ποιες θα είναι οι 12 σημαντικές αλλαγές που θα έρθουν στο Δημόσιο ως το 2016 όπως τα παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης;\r\n\r\nΤη μεταρρυθμιστική ατζέντα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που περιλαμβάνει 12 προτεραιότητες για την εθνική στρατηγική «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014-2016» με στόχο την αναμόρφωση του Δημοσίου, παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.\r\n\r\nΗ παρουσίαση της μεταρρυθμιστικής ατζέντας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση των ΝΠΙΔ, την ανάθεση δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό τομέα, τη μείωση των διοικητικών βαρών, το νέο σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων του Δημοσίου και την επιλογή προϊσταμένων, καθώς και το νέο μισθολόγιο.\r\n\r\nΣηματοδοτεί, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, και το τέλος του κυνηγιού των ποσοτικών στόχων (διαθεσιμότητες, απολύσεις κλπ.) με την αντικατάστασή του από ποιοτικούς στόχους, που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημοσίου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, όπως επισήμανε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου.\r\n\r\nΤόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και η υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συμφωνία με τους εκπροσώπους των δανειστών, μετά από μία μακρά και επίπονη διαπραγμάτευση και την απόρριψη των πιέσεων της τρόικας για ακόμη 8.000 απολύσεις το 2015 και περαιτέρω διαθεσιμότητες στο Δημόσιο για το 2014.\r\n\r\nΟι προτεραιότητες της μεταρρυθμιστικής ατζέντας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπως τις παρέθεσε ο κ. Μητσοτάκης, είναι:\r\n\r\n1. Νέο οργανόγραμμα της δημόσιας διοίκησης\r\n\r\nΟλοκληρώνεται η σύνταξη των Προεδρικών Διαταγμάτων με τους νέους οργανισμούς των υπουργείων. Η κατάρτιση των νέων οργανισμών βασίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης, που συνοδεύονται από περιγράμματα αποστολής και θέσεων καθώς και από σχέδια στελέχωσης, που έχουν εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.\r\n\r\nΥλοποιείται ένα διαχρονικό αίτημα για τον εξορθολογισμό του Δημοσίου , που πλέον αποκτά μια ενιαία συνεκτική δομή. Η μειώσεις δομών αγγίζουν το 40%.\r\n\r\n2. Αξιολόγηση ΝΠΙΔ\r\n\r\nΣυνεχίζεται και ολοκληρώνεται η καταγραφή και η αξιολόγηση -για πρώτη φορά- των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου. Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων ή ολοκλήρωση της αποστολής του, θα γίνουν καταργήσεις ή συγχωνεύσεις.\r\n\r\nΟι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα αναδιοργανώνονται με σκοπό τον καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.\r\n\r\n3. Ανάθεση δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό τομέα\r\n\r\nΕντοπίζονται υπηρεσίες που παρέχονται από το Δημόσιο με υψηλό κόστος και χαμηλή αποτελεσματικότητα και αξιολογούνται οι περιπτώσεις όπου η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται από ιδιώτες με χαμηλότερο κόστος και υψηλότερη αποτελεσματικότητα.\r\n\r\nΣτόχος είναι η καλύτερη διαχείριση των πόρων του δημοσίου και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.\r\n\r\n4. Μείωση διοικητικών βαρών και απλούστευση διαδικασιών\r\n\r\nΣε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ για την άρση των διοικητικών βαρών σε 13 τομείς της οικονομίας. Γίνεται μια πρωτοφανής χαρτογράφηση της νομοθεσίας, με τελικό στόχο τη μείωση κατά 25% των διοικητικών βαρών που λειτουργούν ανασταλτικά για την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και ενισχύουν τα φαινόμενα διαφθοράς. Το πρόγραμμα «μειώσεις και απλουστεύσεις» θα αποτελεί πλέον σταθερό προσανατολισμό της δημόσιας διοίκησης και όχι εφάπαξ διαδικασία.\r\n\r\n5. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών\r\n\r\nΗ εξυπηρέτηση στα ΚΕΠ γίνεται πλέον πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική. Τα ΚΕΠ ενισχύονται και παρέχουν μια σειρά από υπηρεσίες online, με μία αίτηση, στη στιγμή.\r\n\r\nΉδη οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν, απλά και άμεσα, μεταξύ άλλων, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικά δημοτολογίου (βεβαιώσεις οικογενειακής κατάστασης, γέννησης, ιθαγένειας, οικογενειακής κατάστασης ειδικά για τον ΟΓΑ), κ.ά.\r\n\r\nΜέσα στους επόμενους μήνες οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τα ΚΕΠ και σε σχέση με το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, το e-παράβολο και τα πιστοποιητικά στρατολογίας.\r\n\r\n6. Καλή νομοθέτηση\r\n\r\nΤίθεται σε εφαρμογή σχέδιο για τη μείωση της πολυνομίας και της κακονομίας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός απλού και σαφούς ρυθμιστικού περιβάλλοντος, η προαγωγή της πολιτικής για την καλή νομοθέτηση και η ενίσχυση του κράτους δικαίου. Θα χαρτογραφηθούν και αξιολογηθούν οι νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις προς κατάργηση ή απλούστευση.\r\n\r\n7. Νέο σύστημα αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων\r\n\r\nΤο πλαίσιο αξιολόγησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, όπως ισχύει και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, καθιστά τη διαδικασία άνευ ουσίας. Πρώτη φορά θεσμοθετείται με τη συγκριτική αξιολόγηση ο προσδιορισμός των ανώτατων ποσοστών των δημοσίων υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολογίας. Σύντομα θα θεσμοθετηθεί μόνιμο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, που θα δίνει κίνητρα στον αξιολογούμενο να βελτιώσει την απόδοσή του.\r\n\r\n8. Μισθολόγιο\r\n\r\nΣχεδιάζεται ο εξορθολογισμός του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων. Στόχος είναι η βέλτιστη και πιο ορθολογική αξιοποίηση -χωρίς μείωση- της συνολικής ετήσιας μισθολογικής δαπάνης του Δημοσίου, η οποία μεταξύ 2009 και 2013 έχει μειωθεί κατά 8,75 δισ. ευρώ (από 24,5 δισ. ευρώ το 2009 σε 15,75 δισ. ευρώ σήμερα). Οι απολαβές κάθε υπαλλήλου πρέπει να είναι ανάλογες με τα προσόντα του, την απόδοσή του και τη θέση ευθύνης που έχει.\r\n\r\n9. Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο\r\n\r\nΚαταργείται η στείρα μοριοδότηση μόνο των «στατικών» χαρακτηριστικών των υπαλλήλων (πτυχία, πιστοποιητικά κ.λπ.), που αποτελούσε το κύριο και σχεδόν αποκλειστικό κριτήριο για την επιλογή προϊσταμένων. Ενεργοποιούνται οι γραπτές εξετάσεις και οι δομημένες συνεντεύξεις. Στόχος είναι να εντοπίζεται κάθε συγκεκριμένη θέση ευθύνης να καλύπτεται από τον υπάλληλο που διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες, διοικητικές ικανότητες και εμπειρία.\r\n\r\n10. Μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας\r\n\r\nΣχεδιάζεται ένα νέο, καινοτόμο σύστημα κινητικότητας υπαλλήλων του Δημοσίου, αποσυνδεδεμένο από ενδεχόμενη απόλυση. Δημιουργείται, με άλλα λόγια, μια εσωτερική αγορά εργασίας, με αξιοκρατικά κριτήρια, που ενσωματώνει το ισχύον σύστημα με τις αποσπάσεις και τις μετατάξεις. Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, με το «πάντρεμα» των προσόντων και δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων με τις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης.\r\n\r\n11. Ενίσχυση πειθαρχικής ευθύνης\r\n\r\nΑναβαθμίζονται και ενισχύονται τα ελεγκτικά σώματα είναι μια ακόμη αλλαγή ως το 2016. Η απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης επιταχύνεται. Ο έλεγχος των πιστοποιητικών συνεχίζεται και επεκτείνεται.\r\n\r\nΗ αίσθηση της «ομερτά» στο Δημόσιο σπάει. Το ΑΣΕΠ σε συνεργασία με επιθεωρητές και ανώτερα στελέχη του Δημοσίου προχωρούν σε επανέλεγχο μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.\r\n\r\nΣε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις της μετατροπής, αυτοδίκαια θα λύεται η σχέση εργασίας με απόφαση του ΑΣΕΠ.\r\n\r\n12. Ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα ΥΔΜΗΔ\r\n\r\n- Προγραμματίζεται περαιτέρω ανάπτυξη του portal data.gov.gr ως ενός κεντρικού καταλόγου ανοιχτών δημόσιων δεδομένων που θα παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα όλων των φορέων της ελληνικής κυβέρνησης.\r\n\r\n- Αναβαθμίζεται το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (απογραφή) μέσω της επέκτασης των υπαγομένων, σε αυτό, φορέων (προσθήκη ΝΠΙΔ), καθώς και της διεύρυνσης των δυνατοτήτων εκροών (reports).\r\n\r\n- Προχωράει η ποιοτική αναβάθμιση του κυβερνητικού ιστοτόπου «ΔΙ@ΥΓΕΙΑ» με ουσιαστική βελτίωση της προσβασιμότητας και φιλικότητας προς το χρήστη.\r\n\r\nΣε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σχεδιάζονται και υλοποιούνται δράσεις, που στηρίζονται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:\r\n

– Αποδοτική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.\r\n\r\n- Πρόσβαση πολιτών και επιχειρήσεων στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.\r\n\r\n- Ορθολογική αξιοποίηση των ΤΠΕ από το Δημόσιο.\r\n\r\n- Εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών του Δημοσίου.

\r\n

\r\nΠηγή: fimes.gr

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts