Χάθηκαν 4 δισ. από το εισόδημα των νοικοκυριών στο τρίτο τρίμηνο

Μείωση 10,6% κατέγραψε στο τρίτο τρίμηνο 2012 το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 33,2 δισ. ευρώ, έναντι 37,2 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο 2011.\r\n\r\nΣύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή η πτώση του διαθέσιμου εισοδήματος κατά 4 δισ. ευρώ ή 2,1% του ΑΕΠ οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση κατά 11,3% των αποδοχών των εργαζομένων, στην μείωση κατά 10,2% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά και στην αύξηση κατά 17,7% των φόρων στο εισόδημα και την περιουσία που πληρώνουν τα νοικοκυριά.\r\n\r\nΣτο τρίτο τρίμηνο 2012 καταγράφηκε και μεγάλη πτώση της τελικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά κατά 6,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, από 38,2 δισ. ευρώ σε 35,9 δισ. ευρώ.\r\n\r\nΚατά το τρίτο τρίμηνο του 2012, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών μειώθηκαν κατά 11,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 3,2 δισ. ευρώ σε 2,8 δισ. ευρώ.\r\n\r\nΤο ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 15,4% σε σύγκριση με 16,1% το τρίτο τρίμηνο του 2011.\r\n\r\nΤο δε ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν ‐8,1% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με ‐2,8% το τρίτο τρίμηνο του 2011.\r\n\r\nΚατά το τρίτο τρίμηνο του 2012 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κατά 1,8 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 0,8 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το τρίτο τρίμηνο του 2011.\r\n\r\nΛόγω του πλεονάσματος στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών και της αύξησης των καθαρών εισοδημάτων και των (τρεχουσών και κεφαλαιακών) μεταβιβάσεων που λαμβάνονται από την αλλοδαπή, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων 2,8 δισ. ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2011 που η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 2,3 δισ. ευρώ.\r\n\r\nΤέλος, οι καθαρές δανειακές ανάγκες του τομέα της γενικής κυβέρνησης κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012 ανέρχονταν σε 7,9 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2011 που ήταν 5,5 δισ. ευρώ.

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts