«Τροχάδην» για 11 αποκρατικοποιήσεις το α’ εξάμηνο του 2013

Αναδρομικά παρακρατούν από σήμερα οι τράπεζες την διαφορά φόρου επί των τόκων καταθέσεων.\r\n\r\nΗ Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου, αυξάνεται σε 15% ο συντελεστής φορολόγησης επί των τόκων που καταβάλλονται ή πιστώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 σε σχέση με καταθέσεις, αλλοδαπά ομόλογα, πράξεις repos, κάθε μορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρείες Ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό, ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, ελληνικά εταιρικά ομόλογα, καθώς και τίτλους που εκδίδονται στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και την Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως.\r\n\r\nΣτα πλαίσια αυτά, από σήμερα τα πιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν στην παρακράτηση φόρου με το νέο συντελεστή, για τους τόκους που καταβλήθηκαν, πιστώθηκαν ή προέκυψαν από την 1/1/2013, προκειμένου να αποδοθεί στο Δημόσιο η διαφορά μεταξύ του προϊσχύοντος συντελεστή 10% και του ισχύοντος από 1/1/2013 και εφεξής, συντελεστή 15%.

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts