Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τις τουριστικές επενδύσεις

Σημαντικές διατάξεις για τις τουριστικές αναπτύξεις προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού. Ειδικότερα:\r\n\r\n

\r\n

\r\n

-ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις η διαδικασία και η ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια για τον χαρακτηρισμό, τον καθορισμό ή τη δημιουργία υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων\r\n

\r\n

\r\n

– ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής νοούνται και εγκαταστάσεις ειδικών μορφών τουρισμού, όπως μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού, κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα ευεξίας και αισθητικής και κέντρα καταδυτικού τουρισμού, καθώς και εγκαταστάσεις και υποδομές ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, οι οποίες βρίσκονται είτε στο γήπεδο εκμετάλλευσης του σύνθετου τουριστικού καταλύματος είτε και στην ευρύτερη περιοχή αυτού, εφόσον ενσωματώνονται λειτουργικώς στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα. Η ειδική τουριστική υποδομή ως μέρος σύνθετου τουριστικού καταλύματος είναι προαιρετική, εφόσον ποσοστό 15 % τουλάχιστον της συνολικής δόμησης του σύνθετου τουριστικού καταλύματος αποτελείται από τμήματα εγκαταλελειμμένων οικισμών ή κτίρια και εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής, που έχουν χαρακτηρισθεί μνημεία ή διατηρητέα, αποκαθίστανται με δαπάνες του ιδιοκτήτη του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και ενσωματώνονται λειτουργικώς στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα

\r\n

\r\n

– Εφόσον στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα περιλαμβάνεται γήπεδο γκολφ 18 οπών τουλάχιστον, το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών προσαυξάνεται σε 60% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος εφόσον ο συντελεστής δόμησης που πραγματοποιείται δεν υπερβαίνει το 0,10 και σε 75% αντίστοιχα εφόσον ο συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,05

\r\n

\r\n

– Τα ξενοδοχειακά καταλύματα που αποτελούν τμήμα σύνθετου τουριστικού καταλύματος μπορεί να υπάγονται σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης του ν. 1652/1986. Το ποσοστό του ανωτέρω ξενοδοχείου το οποίο επιτρέπεται να υπάγεται σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της συνολικής σε κλίνες δυναμικότητάς του προκειμένου περί νέου σύνθετου τουριστικού καταλύματος.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

-Επιτρέπεται η δημιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) σε όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως εμβαδού, και στα γήπεδα με ελάχιστο εμβαδόν 50.000 τ.μ.

\r\n

\r\n

-Επιτρέπεται η δημιουργία τουριστικών επαύλεων, ήτοι κατοικιών, ελάχιστου εμβαδού 100 τ.μ., οι οποίες μπορούν να εκμισθώνονται μέχρι τρεις μήνες ανά έτος. Για την εκμίσθωση αυτών συντάσσεται απλό ιδιωτικό συμφωνητικό εκμίσθωσης κατοικίας, το οποίο κατ’ ελάχιστο περιέχει περιγραφή του ακινήτου, διεύθυνση, στοιχεία του ιδιοκτήτη, του ενοικιαστή, την περίοδο ενοικίασης, το ύψος μισθώματος

\r\n

\r\n

-Όσον αφορά τις ΠΟΤΑ, «Δρόμοι ή άλλα φυσικά και άλλα τεχνητά έργα, καθώς και ρέματα που διαπερνούν εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία Π.Ο.Τ.Α. δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών, ούτε προσμετρούνται για τον υπολογισμό του ελάχιστου εμβαδού των ιδιοκτησιών.

\r\n

\r\n

– Για τη δόμηση των πάσης φύσεως επιτρεπομένων κτισμάτων εντός εκτάσεων οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν και γήπεδα γκολφ, ο ισχύων συντελεστής δόμησης εφαρμόζεται επί της συνολικής έκτασης, στην οποία περιλαμβάνεται και η έκταση του γκολφ, η επιτρεπόμενη όμως δυναμικότητα σε κλίνες των τυχόν κατασκευαζόμενων εντός της έκτασης ξενοδοχειακών μονάδων υπολογίζεται βάσει των οικείων προδιαγραφών του Ε.Ο.Τ. επί της απομένουσας έκτασης, αν από τη συνολική αφαιρεθεί η απαιτούμενη ελάχιστη σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, για την εγκατάσταση του γηπέδου γκολφ.

\r\n

\r\n

-στο σχέδιο νόμου προβλέπονται τα δικαιολογητικά για την έκδοση ειδικού σήματος λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, για τα συνεδριακά κέντρα, τα γήπεδα γκολφ, τα κέντρα θαλασσοθεραπείας, τους τουριστικούς λιμένες, τα χιονοδρομικά κέντρα, τα θεματικά πάρκα και τα αυτοκινητοδρόμια

\r\n

\r\n

-στο σχέδιο νόμου καθορίζονται γενικές χρήσεις γης, οι γενικοί όροι και οι περιορισμοί δόμησης για την ανάπλαση του φαληρικού όρμου.

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts