Σημαντική αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων το Μάιο

Πλεόνασμα 879 εκατ. ευρώ παρουσίασε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Μάιο του 2013, αυξημένο κατά 300 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.\r\n\r\nΣύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 293 εκατ. ευρώ ή 38,5% (Μάιος 2013: 1.054 εκατ. ευρώ, Μάιος 2012: 761 εκατ. ευρώ), καθώς και της μείωσης κατά 7,5 εκατ. ευρώ ή 4,1% που παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές πληρωμές (Μάιος 2013: 175 εκατ. ευρώ, Μάιος 2012: 182 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με την ΤτΕ.\r\n\r\nΗ αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 24,4% και παράλληλα στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 11,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν το 78,1% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και συνέβαλαν κατά 62,5% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.\r\n\r\nΤο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2013 παρουσίασε πλεόνασμα 1.070 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 306 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (Ιανουάριος – Μάιος 2012: 764 εκατ. ευρώ). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 232 εκατ. ευρώ ή 15,4% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2012, καθώς και στη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 75 εκατ. ευρώ ή 10,1%.\r\n\r\nΗ αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 9,5% και ταυτόχρονα στην αύξηση της μέσης ανά ταξίδι δαπάνης κατά 5,4%. Σημειώνεται τέλος ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 31,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 15,4% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.\r\n\r\nΤαξιδιωτικές Εισπράξεις\r\n\r\nΤο Μάιο του 2013, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 38,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 65,5% ή 160 εκατ. ευρώ που παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 (Μάιος 2013: 404 εκατ. ευρώ, Μάιος 2012: 244 εκατ. ευρώ) και στην αύξηση που σημειώθηκε στις εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 25,8%. Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους της ζώνης του ευρώ κατά 40,8% (Μάιος 2013: 464 εκατ. ευρώ, Μάιος 2012: 330 εκατ. ευρώ), ενώ οι εισπράξεις από τους κατοίκους της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ σημείωσαν μικρή μείωση κατά 0,9%.\r\n\r\nΕιδικότερα, όσον αφορά στις εισπράξεις από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία παρουσίασαν αύξηση κατά 68,5% το Μάιο 2013 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2012 (Μάιος 2013: 228 εκατ. ευρώ, Μάιος 2012: 136 εκατ. ευρώ), αυτές από τη Γαλλία διπλασιάστηκαν παρουσιάζοντας αύξηση κατά 101,7% το Μάιο 2013 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2012 (Μάιος 2013: 107 εκατ. ευρώ, Μάιος 2012: 53 εκατ. ευρώ), ενώ αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 14,6% (Μάιος 2013: 115 εκατ. ευρώ, Μάιος 2012: 134 εκατ. ευρώ). Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, αύξηση κατά 24,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 75 εκατ. ευρώ και αύξηση κατά 83,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 78 εκατ. ευρώ.\r\n\r\nΣτις ταξιδιωτικές εισπράξεις, την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2013 σημειώνεται αύξηση κατά 15,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 κατά 33,8% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 721 εκατ. ευρώ και παράλληλα στις εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 που διαμορφώθηκαν στα 1.012 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2013 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 725 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 11,2%, ενώ αντίθετα οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν μείωση κατά 7,4%.\r\n\r\nΕιδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 36,4% και διαμορφώθηκαν στα 311 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 36,7% και διαμορφώθηκαν στα 158 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 162 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 19,1%. Από τις λοιπές χώρες, εκτός της ΕΕ των 27, αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 20,2% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 100 εκατ. ευρώ και αύξηση κατά 19,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 123 εκατ. ευρώ.\r\n\r\nΕισερχόμενη Ταξιδιωτική Κίνηση\r\n\r\nΗ εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Μάιο 2013 διαμορφώθηκε στις 1.467 χιλ. ταξιδιώτες παρουσιάζοντας αύξηση κατά 24,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.\r\n\r\nΗ εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 κατά 44,6% και της μικρότερης αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 27 κατά 14,5%. Ειδικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 589 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 34,6%, ενώ αντίθετα οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν μείωση της τάξης του 10% (Μάιος 2013: 321 χιλ., Μάιος 2012: 357 χιλ.). Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία εμφάνισαν αύξηση κατά 72,4%, από τη Γαλλία αύξηση κατά 67,4%, ενώ οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 22,6%. Οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 47,2% και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ εμφάνισαν αύξηση κατά 14,7%.\r\n\r\nΗ εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2013 αυξήθηκε κατά 9,5% και διαμορφώθηκε στις 3.048 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 2.784 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκε στις 1.741 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,1% και ταυτόχρονα οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στις 1.307 χιλ. και παρουσίασαν αύξηση κατά 21,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.\r\n\r\nΟι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 7,7%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 5,4%. Ειδικότερα, αύξηση κατά 34,2% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία, αύξηση κατά 17,3% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γαλλία, ενώ μείωση κατά 22,5% εμφανίζουν οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο.\r\n\r\nΤέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 37,6% και διαμορφώθηκαν στις 105 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ μείωση παρουσίασαν οι αφίξεις από τις ΗΠΑ κατά 3,7% και διαμορφώθηκαν στις 93 χιλ. ταξιδιώτες.

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts