Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι από το νέο φορολογικό

Στα χέρια της τρόικας βρίσκεται ήδη το φορολογικό, το οποίο τελικά έκλεισε με παρεμβάσεις της τελευταίας στιγμής. Οι όποιες διορθώσεις έγιναν με στόχο να μειωθούν τα βάρη σε μισθωτούς και συνταξιούχους, ενώ πρόθεση του Υπουργίου Οικονομικών ήταν να περιοριστούν οι απώλειες στους τρίτεκνους και ειδικότερα στους πολύτεκνους, αλλά και μέτρα ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες.\r\n\r\nΟι παρεμβάσεις αφορούν στην αύξηση του πολυτεκνικού επιδόματος από 450 ευρώ σε 500 ευρώ, στην απαλλαγή των εργαζομένων με “μπλοκάκι” από το Τέλος Επιτηδεύματος και στην ευνοϊκότερη μεταχείριση νέων ελευθέρων επαγγελματιών.\r\n\r\nΜε τις νέες παρεμβάσεις οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που χάνουν είναι οι εξής:\r\n\r\n-Χωρίς παιδιά: από 26.000 ευρώ και πάνω\r\n\r\n-Με 1 παιδί: από 24.000 ευρώ και πάνω\r\n\r\n-Με 2 παιδιά: από 21.000 ευρώ και πάνω\r\n\r\n-Με 3 παιδιά: από 23.000 ευρώ και πάνω\r\n\r\n-Με 4 παιδιά: από 25.000 ευρώ και πάνω.\r\n\r\nΩς χαμένοι των αλλαγών στη φορολογία χαρακτηρίζονται επίσης:\r\n\r\n-Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς η φορολόγηση ξεκινά από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26% χωρίς την έκπτωση φόρου των 1.950 ευρώ, ενώ θα έχουν και αύξηση Τέλους Επιτηδεύματος κατά 150 ευρώ\r\n\r\n-Όσοι έχουν εισόδημα μόνο από ακίνητα, καθώς φορολόγηση τους θα γίνεται αυτοτελώς με 10% έως 12.000 ευρώ και 33% για το επιπλέον (έως τώρα στη κλίμακα)\r\n\r\n-Οι επιχειρήσεις καθώς βρίσκονται αντιμέτωπες με:\r\n\r\n1. αύξηση φόρου στα αδιανέμητα από το 20% στο 26%\r\n\r\n2. αύξηση Τέλους Επιτηδεύματος κατά 500 ευρώ\r\n\r\n3. αύξηση Τέλους Επιτηδεύματος για υποκαταστήματα κατά 300 ευρώ.\r\n\r\n”Βαρόμετρο” για τον υπολογισμό των επιβαρύνσεων, χαρακτηρίζεται, ωστόσο, η κατάργηση των φοροαπαλλαγών.\r\n\r\nΜε βάση τη νέα κλίμακα και τις αλλαγές στην επιδοματική πολιτική:\r\n\r\n-Μισθωτός χωρίς παιδιά με εισόδημα 12.000 ευρώ θα πληρώσει 130 ευρώ λιγότερο φόρο\r\n\r\n-Μισθωτός χωρίς παιδιά με εισόδημα 27.000 ευρώ θα πληρώσει 200 ευρώ περισσότερο φόρος\r\n\r\n-Μισθωτός με 1 παιδί με εισόδημα 18.000 ευρώ θα έχει όφελος 210 ευρώ\r\n\r\n-Μισθωτός με 1 παιδί με εισόδημα 30.000 ευρώ θα έχει απώλεια 630 ευρώ\r\n\r\n-Μισθωτός με 2 παιδιά με εισόδημα 18.000 ευρώ θα έχει όφελος 330 ευρώ\r\n\r\n-Μισθωτός με 2 παιδιά με εισόδημα 30.000 ευρώ θα έχει απώλεια 510 ευρώ\r\n\r\n-Μισθωτός με 3 παιδιά με εισόδημα 20.000 ευρώ θα έχει όφελος 226 ευρώ\r\n\r\n-Μισθωτός με 3 παιδιά με εισόδημα 30.000 ευρώ θα έχει απώλεια 694 ευρώ\r\n\r\n-Μισθωτός με 4 παιδιά με εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχει όφελος 128 ευρώ\r\n\r\n-Μισθωτός με 4 παιδιά με εισόδημα 30.000 ευρώ θα έχει απώλεια 1.062 ευρώ.\r\n\r\n\r\n

Στα χέρια της τρόικας βρίσκεται ήδη το φορολογικό, το οποίο τελικά έκλεισε με παρεμβάσεις της τελευταίας στιγμής. Οι όποιες διορθώσεις έγιναν με στόχο να μειωθούν τα βάρη σε μισθωτούς και συνταξιούχους, ενώ πρόθεση του Υπουργίου Οικονομικών ήταν να περιοριστούν οι απώλειες στους τρίτεκνους και ειδικότερα στους πολύτεκνους, αλλά και μέτρα ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες.

\r\n

Οι παρεμβάσεις αφορούν στην αύξηση του πολυτεκνικού επιδόματος από 450 ευρώ σε 500 ευρώ, στην απαλλαγή των εργαζομένων με “μπλοκάκι” από το Τέλος Επιτηδεύματος και στην ευνοϊκότερη μεταχείριση νέων ελευθέρων επαγγελματιών.

\r\n

Με τις νέες παρεμβάσεις οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που χάνουν είναι οι εξής:

\r\n

-Χωρίς παιδιά: από 26.000 ευρώ και πάνω

\r\n

-Με 1 παιδί: από 24.000 ευρώ και πάνω

\r\n

-Με 2 παιδιά: από 21.000 ευρώ και πάνω

\r\n

-Με 3 παιδιά: από 23.000 ευρώ και πάνω

\r\n

-Με 4 παιδιά: από 25.000 ευρώ και πάνω.

\r\n

Ως χαμένοι των αλλαγών στη φορολογία χαρακτηρίζονται επίσης:

\r\n

-Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς η φορολόγηση ξεκινά από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26% χωρίς την έκπτωση φόρου των 1.950 ευρώ, ενώ θα έχουν και αύξηση Τέλους Επιτηδεύματος κατά 150 ευρώ

\r\n

-Όσοι έχουν εισόδημα μόνο από ακίνητα, καθώς φορολόγηση τους θα γίνεται αυτοτελώς με 10% έως 12.000 ευρώ και 33% για το επιπλέον (έως τώρα στη κλίμακα)

\r\n

-Οι επιχειρήσεις καθώς βρίσκονται αντιμέτωπες με:

\r\n

1. αύξηση φόρου στα αδιανέμητα από το 20% στο 26%

\r\n

2. αύξηση Τέλους Επιτηδεύματος κατά 500 ευρώ

\r\n

3. αύξηση Τέλους Επιτηδεύματος για υποκαταστήματα κατά 300 ευρώ.

\r\n

“Βαρόμετρο” για τον υπολογισμό των επιβαρύνσεων, χαρακτηρίζεται, ωστόσο, η κατάργηση των φοροαπαλλαγών.

\r\n

Με βάση τη νέα κλίμακα και τις αλλαγές στην επιδοματική πολιτική:

\r\n

-Μισθωτός χωρίς παιδιά με εισόδημα 12.000 ευρώ θα πληρώσει 130 ευρώ λιγότερο φόρο

\r\n

-Μισθωτός χωρίς παιδιά με εισόδημα 27.000 ευρώ θα πληρώσει 200 ευρώ περισσότερο φόρος

\r\n

-Μισθωτός με 1 παιδί με εισόδημα 18.000 ευρώ θα έχει όφελος 210 ευρώ

\r\n

-Μισθωτός με 1 παιδί με εισόδημα 30.000 ευρώ θα έχει απώλεια 630 ευρώ

\r\n

-Μισθωτός με 2 παιδιά με εισόδημα 18.000 ευρώ θα έχει όφελος 330 ευρώ

\r\n

-Μισθωτός με 2 παιδιά με εισόδημα 30.000 ευρώ θα έχει απώλεια 510 ευρώ

\r\n

-Μισθωτός με 3 παιδιά με εισόδημα 20.000 ευρώ θα έχει όφελος 226 ευρώ

\r\n

-Μισθωτός με 3 παιδιά με εισόδημα 30.000 ευρώ θα έχει απώλεια 694 ευρώ

\r\n

-Μισθωτός με 4 παιδιά με εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχει όφελος 128 ευρώ

\r\n

-Μισθωτός με 4 παιδιά με εισόδημα 30.000 ευρώ θα έχει απώλεια 1.062 ευρώ.

Related posts