«Ζόρικο» το 2013 για την Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν

\r\n\r\nΎφεση 4,4% το 2013, ανεργία στο 27%, δημοσιονομικό έλλειμμα στο 4,6% του ΑΕΠ και χρέος στο 175,6% του ΑΕΠ προβλέπει για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.\r\n\r\nΣύμφωνα με την Κομισιόν, η Ελλάδα αναδύεται από ένα ταραχώδες 2012 με ανανεωμένη προσήλωση και ενέργειες στο πλαίσιο ενός ενισχυμένου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής που έχει την ισχυρή υποστήριξη των διεθνών δανειστών της χώρας. μετά την ολοκλήρωση μιας εξάμηνης αναθεώρησης του προγράμματος και την εκταμίευση ποσού άνω των 50 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2012, υπήρξαν ορισμένες διστακτικές ενδείξεις βελτίωσης. Οι τράπεζες έχουν δει μια αναστροφή στις εκροές καταθέσεων και τα επιτόκια της ελληνικής αγοράς έχουν μειωθεί σημαντικά.\r\n\r\nΌπως τονίζεται η μεταφορά των επιπτώσεων της ύφεσης (carry-over) από το 2012 καθώς και η συνεχιζόμενη δημοσιονομική προσαρμογή προβλέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα μια περαιτέρω συρρίκνωση κατά 4,4% του ΑΕΠ το 2013.\r\n\r\nΟι επενδύσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να υποαποδίδουν βραχυπρόθεσμα, καθώς η πλειονότητα των επιχειρήσεων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη ρευστότητα ή περιμένου να δουν περισσότερες αποδείξεις ανάκαμψης της οικονομίας. Αν και οι εξαγωγές προβλέπεται να αυξηθούν καθώς η οικονομία βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά της, είναι πιθανό να παραμείνουν υποτονικές λόγω των αδύναμων –ακόμα- εξωτερικών συνθηκών.\r\n\r\nΟι παράγοντες αυτοί αναμένεται να συνεχίσουν να κυριαρχούν για το μεγαλύτερο μέρος του 2013, και θα αντισταθμιστούν εν μέρει μόνο από την αντιστροφή του προβλήματος ρευστότητας, κυρίως διότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να αποπληρώσει ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους έως και 4% του ΑΕΠ. Σε ευθυγράμμιση με αυτήν την συρρίκνωση της ζήτησης, η ανεργία αναμένεται τώρα να κορυφωθεί στο 27% το 2013.\r\n\r\nΗ επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς τριμηνιαίας ανάπτυξης μέχρι το τέλος του 2013 θα συνοδευτούν από θετική ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 0,6% το 2014. Αυτό αντανακλά τις συνεχιζόμενες θετικές εξελίξεις από την πλευρά της προσφοράς. Οι μειώσεις στα μοναδιαία κόστη εργασίας (χάρη στις ευρείες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας) και η απελευθέρωση της αγοράς προϊόντων, αναμένεται να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και να ενθαρρύνουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας όταν αρχίσει να ανακάμπτει η οικονομία.\r\n\r\nΕπιπλέον, η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και η γενικότερη σταθεροποίηση της χώρας θέτουν τις προϋποθέσεις για επιστροφή κεφαλαίων στη χώρα και ανανεωμένες ροές πίστεως προς τον ιδιωτικό τομέα. Καθώς ένα μεγάλο μέρος της προσπάθειας δημοσιονομικής προσαρμογής έχει ήδη νομοθετηθεί, οι καταναλωτές και οι επενδυτές φαίνεται πως έχουν αρχίσει να ανακτούν την εμπιστοσύνη τους, κάτι που θα ενισχύσει την εγχώρια ζήτηση το 2014. Παρόλα αυτά, η ανεργία προβλέπεται να παραμείνει αυξημένη στο 25,7% το 2014.\r\n\r\nΗ Επιτροπή σημειώνει πως η μεγαλύτερη ευελιξία στις διαπραγματεύσεις για τους μισθούς οδηγούν σε προβλέψεις για μείωση του κόστους εργασίας. Η αποζημίωση ανά εργαζόμενο αναμένεται να μειωθεί κατά 7% τι 2013 και κατά 2% το 2014. Μαζί με την επίπτωση των δομικών μεταρρυθμίσεων στην αγορά προϊόντων, αυτό αναμένεται να “μεταφραστεί” σε αποπληθωρισμό του ΔΤΚ κατά 0,8% και κατά 0,4% αντίστοιχα το 2013 και 2014, κάτι που θα οδηγήσει σε σημαντική διαφοροποίηση του πληθωρισμού σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.\r\n\r\nΑυτή η βελτίωση στην ανταγωνιστικότητα, σε συνδυασμό με την ανάκαμψη της Ευρωζώνης, θα οδηγήσουν σε αύξηση των εξαγωγών. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να μειωθεί από το 7,7% του ΑΕΠ το 2012, στο 4,3% το 2013 και στο 3,3% το 2014.\r\n\r\nΤο 2013 η κυβέρνηση στοχεύει σε ισοσκελισμό σε πρωτογενή βάση (χωρίς να υπολογίζεται το κόστος εξυπηρέτησης χρέους) και σε πρωτογενές πλεόνασμα το 2014. Αυτό θα στηριχθεί από ένα πακέτο μέτρων εξοικονόμησης που αντιστοιχεί στο 7,2% του ΑΕΠ την περίοδο 2013-2014, το οποίο υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο. Δεδομένης της μείωσης των επιτοκίων κατά σχεδόν 1% λόγω των μέτρων μείωσης χρέους που υιοθέτησε το eurogroup στα τέλη του 2012, το συνολικό έλλειμμα της κυβέρνησης το 2013 αναμένεται τώρα να διαμορφωθεί στο 4,6% του ΑΕΠ. Η δομική ισορροπία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε πλεόνασμα 1 ¾ %.\r\n\r\nΓια το χρέος σημειώνει πως το μεικτό δημόσιο χρέος εκτιμάται στο 162% του ΑΕΠ το 2012, 15% του ΑΕΠ χαμηλότερο σε σχέση με την πρόβλεψη του φθινοπώρου 2012, κυρίως χάρη στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2012. Η αναλογία του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί στο 176% το 2013 καθώς η οικονομία θα συρρικνωθεί, ενώ μετά από αυτό αναμένεται να υποχωρήσει με επιταχυμένο ρυθμό, βρίσκοντας στήριξη στην βελτίωση του προϋπολογισμού και στην ισχυρότερη ονομαστική ανάπτυξη του ΑΕΠ.\r\n\r\nΗ Επιτροπή αναφέρει για το ελληνικό πρόγραμμα  πως το “θετικό ρίσκο” αφορά σε μια ευδιάκριτη πιθανότητα να υπάρξει ισχυρότερη επιστροφή της εμπιστοσύνης και η ανάκαμψη να ξεκινήσει νωρίτερα το 2013. Αυτό με τη σειρά του θα έχει θετική επίπτωση στα δημοσιονομικά. Επιπλέον, η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών το 2013 και η αντιστροφή της στενότητας ρευστότητας μπορεί να έχουν ισχυρότερη επίπτωση στη ζήτηση του ιδιωτικού τομέα, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερο αντιστάθμισμα στην δημοσιονομική προσαρμογή από αυτό που προβλέπεται.\r\n\r\nΓια τους κινδύνους στην εφαρμογή του προγράμματος σημειώνει τα εξής : “Υπάρχει όμως ο κίνδυνος ο όποιος δισταγμός στην εφαρμογή του προγράμματος, τόσο σε δημοσιονομικό όσο και σε δομικό επίπεδο, να αποτρέψει τους επενδυτές και να λειτουργήσει αρνητικά στην ζήτηση. Η απασχόληση μπορεί να αντιδράσει πιο αρνητικά από το προβλεπόμενο στις υφεσιακές συνθήκες ζήτησης που αναμένονται το 2013.\r\n\r\nΤα έκτακτα κόστη των μέτρων που σχετίζονται με τον τραπεζικό τομέα και η καθυστέρηση στην επιστροφή φόρων, η καταγραφή των οποίων εξετάζεται τώρα από τις στατιστικές αρχές, αναμένεται να επηρεάσουν το έλλειμμα το 2012 ή και το 2013, αν και τουλάχιστον μέρος αυτής της στατιστικής καταγραφής δεν θα επηρεάσει τους στόχους του προγράμματος”.\r\n\r\n

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts