Τι σημαίνει για την τσέπη μας ο προϋπολογισμός του 2015

Πολύ κοντά στους στόχους που έχουν τεθεί εξ’ αρχής με το μνημόνιο, κινείται το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που παρουσίασε πριν από λίγο ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Από το προσχέδιο – το οποίο όπως ελέχθη τελεί υπό αναθεώρηση- απουσιάζουν οι μειώσεις των φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις ή μισθωτούς.\r\n\r\nΟι ελαφρύνσεις περιορίζονται στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 30% αλλά και στη διατήρηση του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ για την εστίαση. Η εισφορά αλληλεγγύης θα επιβληθεί και το 2015 αλλά θα είναι μειωμένη κατά 30% ενώ θα υπάρξει ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Όσον αφορά στα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού, θα είναι αυξημένα κατά ένα δισεκατομμύριο ευρώ.\r\n\r\nΠερισσότερους φόρους αναμένεται να πληρώσουν έχοντες εισόδημα από μπλοκάκι (αλλάζει το καθεστώς φορολόγησης), οι αγρότες (ξεκινά η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13%) αλλά και τα στελέχη των επιχειρήσεων (λόγω της φορολόγησης των παροχών σε είδος). Επίσης, οι εργαζόμενοι που είδαν αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, θα επιστρέψουν ένα μέρος του οφέλους ως φόρο εισοδήματος.\r\n\r\nΟ προϋπολογισμός στηρίζεται στην πρόβλεψη ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα φτάσει στο 2,9% και ότι θα υπάρξει μείωση της ανεργίας στο 22,5%. Το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,6%. Πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Ιδού οι εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών:\r\n\r\n1ον. Το ΑΕΠ να αυξηθεί κατά 2,9%. Η αύξηση προβλέπεται να προέλθει, κυρίως, από την ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης και την ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών. Εκτιμάται ότι θετικές επιδράσεις θα έχουν η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων από πόρους του ΕΣΠΑ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του νεοσυσταθέντος Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, η συνέχιση της διαδικασίας αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, η περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην Ελληνική οικονομία.\r\nΣημαντική προβλέπεται να είναι και η βελτίωση στις συνθήκες ρευστότητας της οικονομίας, που αναμένεται να επηρεαστούν θετικά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών και από την προβλεπόμενη, μερική, χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη μετά την απόφαση να διεξαχθούν μια σειρά από στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης.\r\nΘετικές επιδράσεις στην οικονομική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν ακόμη ποσοτικά προσδιορισθεί, αναμένεται να έχουν η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης λόγω της μείωσης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, η πλήρης απόδοση – σε ετήσια βάση – του μέτρου της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών που άρχισε να ισχύει από τα μέσα του 2014, η αύξηση της μεταφερόμενης επίδρασης του 2014 στο 2015 καθώς η εξέλιξη του ΑΕΠ στα 2 τελευταία τρίμηνα του 2014 αναμένεται θετική και η συνέχιση, βάσει των σημερινών ενδείξεων, της μεγάλης αύξησης του τουρισμού και το 2015.\r\nΒέβαια, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν υψηλοί και αυξημένοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον.\r\n\r\n2ον. Το ποσοστό ανεργίας, αντιδρώντας με κάποιο βαθμό υστέρησης στην πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, προβλέπεται να μειωθεί.\r\nΕκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί, σε εθνικολογιστική βάση, στο 22,5% του εργατικού δυναμικού, από 24,5% το 2014.\r\nΗ απασχόληση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,6%.\r\n\r\n3ον. Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 5,4 δισ. ευρώ ή στο 2,9% του ΑΕΠ, περίπου στο στόχο του Προγράμματος.\r\nΚυρίως εξαιτίας της επιστροφής της οικονομίας σε διαδικασία οικονομικής μεγέθυνσης.\r\n\r\nΟι ελαφρύνσεις\r\n\r\nΣτο Προσχέδιο ενσωματώνεται η μείωση κατά 30% της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, η διατήρηση στο 13% του ΦΠΑ στην εστίαση, η μείωση κατά 30% του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης διατηρώντας τα διευρυμένα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, η μείωση – από εφέτος – των ασφαλιστικών εισφορών, η βελτίωση του πλαισίου ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η ενίσχυση των εισοδημάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.\r\n\r\n4ον. Το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ισοσκελισμένο.\r\nΕκτιμάται δημοσιονομικό έλλειμμα 0,2% το 2015, από 0,8% το 2014 και 1,9% το 2013. Και αυτή η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει πιθανές θετικές επιδράσεις από τη μεταφορά της καλύτερης εκτέλεσης – στο σκέλος των λειτουργικών δαπανών – του 2014 στο 2015, την προσδοκόμενη βελτίωση των αποτελεσμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων κατά το 2ο εξάμηνο του 2014, την εφαρμογή συντελεστή βιωσιμότητας στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης, την εξοικονόμηση πόρων από την ολοκλήρωση της επισκόπησης δαπανών σε 6 Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους, τις δευτερογενείς επιπτώσεις από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τη βελτίωση της ρευστότητας μετά την επαναφορά του Ελληνικού Δημοσίου, των τραπεζών και των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, τη χρήση εργαλείων χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής αρμοδιότητας της ΕΚΤ.\r\nΒέβαια δεν παραγνωρίζονται οι αβεβαιότητες και οι κίνδυνοι.\r\nΟι περισσότεροι κίνδυνοι εντοπίζονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όχι στο Κράτος.\r\nΣχετίζονται με τα μεγέθη του Προϋπολογισμού των νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και των ΟΤΑ (Δήμοι και Περιφέρειες), με την εισπραξιμότητα ασφαλιστικών εισφορών, με την υπέρβαση της συνταξιοδοτικής δαπάνης λόγω αυξημένου αριθμού νέων συνταξιούχων, με την υπέρβαση δαπανών σε κατηγορίες παροχών ασθένειας που δεν εφαρμόζονται μηχανισμοί αυτόματης επιστροφής.\r\nΣε κάθε περίπτωση, καταβάλλεται συντονισμένη προσπάθεια περιορισμού τους.\r\n\r\n5ον. Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 316 δισ. ευρώ ή στο 168% του ΑΕΠ.\r\nΜειωμένο κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του 2014.\r\nΗ μείωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στην επίτευξη σημαντικού πρωτογενούς πλεονάσματος και στη μεγέθυνση της οικονομίας.\r\n\r\nΟι δαπάνες για τόκους χρέους της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπονται να διαμορφωθούν στα 5,9 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 200 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα.\r\n\r\nΟι δαπάνες\r\n\r\nΟι πρωτογενείς δαπάνες προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 41,8 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 380 εκατ. ευρώ έναντι του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, κυρίως λόγω της προβλεπόμενης καταβολής αυξημένων αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία και συνταξιούχων.\r\n\r\nΤο ύψος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 6,4 δισ. ευρώ, όσο προβλέπονταν και στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα.\r\n\r\nΗ αναπτυξιακή πολιτική προωθείται με την εντατικοποίηση των ενεργειών για ολοκλήρωση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την επίσπευση των ενεργειών για έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014-2020.\r\n\r\nΕιδικά, όσον αφορά την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014-2020, επιχειρείται η εμπροσθοβαρής απορρόφηση πόρων για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.\r\n\r\nΠηγή: Πηγή: fpress.gr

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts