ΟΑΕΕ: Πότε ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα περίθαλψης

Εγκύκλιο για το πότε κάποιος ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ – ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοκινητιστής ή εμποροβιοτέχνης – μπορεί να διατηρήσει το βιβλιάριο υγείας του, εξέδωσε το ταμείο.

\r\nΣε μια περίοδο που η ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ασφαλισμένων στο ταμείο είναι ζητούμενο, αφού η μη καταβολή εισφορών, πράγμα σύνηθες πλέον, για περισσότερους από τους μισούς, οδηγεί σε μπλοκάρισμα της περίθαλψης, ο ΟΑΕΕ εκδίδει εγκύκλιο με την οποία ξεκαθαρίζει πότε ο ασφαλισμένος δικαιούται ασφαλιστικής κάλυψης.\r\n

Στην περίπτωση των εν ενεργεία ασφαλισμένων, η ασφαλιστική ικανότητα για παροχή περίθαλψης και για χορήγηση βιβλιαρίου ασθενείας αποκτάται μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών από την εγγραφή του ασφαλισμένου στα μητρώα του Οργανισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν καταβληθεί προς τον ΟΑΕΕ οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές πάσης φύσεως (εγγραφής, σύνταξης, υγείας) της τελευταίας τριετίας πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης για τη χορήγηση βιβλιαρίου υγείας.

\r\nΒγάλε λεφτά από το σπίτι με τις καλύτερες affiliate καμπάνιες!\r\n

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος διακόψει την άσκηση του επαγγέλματός του, δικαιούται παροχές του κλάδου υγείας για ένα έτος από τη διακοπή της ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξοφλήσει όλες τις οφειλόμενες εισφορές, ή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση και τηρεί τους όρους της.

\r\n

Ο υποψήφιος συνταξιούχος που έχει υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης δικαιούται παροχές κλάδου υγείας από τον Οργανισμό μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση. Προϋπόθεση να μην υπάγεται σε ασφάλιση άλλου οργανισμού κύριας ασφάλισης ή του δημοσίου, να μην έχει οφειλές και να πληροί τους όρους συνταξιοδότησης του ΟΑΕΕ.

\r\n

Σε περίπτωση συνταξιούχου με διαδοχική ασφάλιση, το δικαίωμα για παροχές ασθενείας διατηρείται από τον ασφαλιστικό φορέα που προέκυψε ο ασφαλιστικός κίνδυνος, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές.

\r\n

Ασφαλισμένοι που διέκοψαν το επάγγελμά τους δικαιούνται να συνεχίσουν προαιρετικά στους δύο κλάδους ασφάλισης του ΟΑΕΕ, δηλαδή είτε μόνο στον κλάδο σύνταξης, είτε μόνο στον κλάδο υγείας, είτε και στους δύο κλάδους.

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts