Υπουργική απόφαση περίθαλψης για τους ανασφάλιστους του ΟΑΕΕ

Μετά τις τεράστιες πιέσεις που ασκήθηκαν από ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και οργανώσεις των μικρομεσαίων, επιτέλους σπάει το αρνητικό μέτωπο της κυβέρνησης και ο υπουργός Εργασίας κ. Ι. Βρούτσης ανήγγειλε την πρώτη Υπουργική Απόφαση με την οποία ένας σημαντικός αριθμός ασφαλισμένων με καθυστέρηση στις εισφορές, θα μπορεί να έχει μαζί με την οικογένειά τους, κανονική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.\r\n\r\n \r\n\r\nΣύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΕΕ, μετά από συνάντηση, στις 16/6, του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Β. Κορκίδη και του Γενικού Γραμματέα κ. Γ. Καρανίκα με τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ι. Βρούτση, ανακοινώθηκε από τον τελευταίο ότι έγινε δεκτό το πάγιο αίτημα των μικρομεσαίων για την παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ που καθυστερούν τις εισφορές τους.\r\n\r\nΟ βασικός όρος είναι το μέσο εισόδημα των τριών τελευταίων ετών 2011, 2012 και 2013 να μη ξεπερνάει τα 12.000 ευρώ. Δεν διευκρινίζεται αν σε αυτά περιλαμβάνει και τα τεκμαρτά εισοδήματα, όποτε, η διαφορά ως προς το δικαίωμα θα είναι μεγάλη.\r\n\r\n \r\n\r\nΟ Υπουργός γνωστοποίησε στην ΕΣΕΕ την υλοποίηση σχετικού αιτήματός της, μέσω της Υπουργικής Απόφασης Φ80000/7870/305/2014, με την οποία θα παρέχεται περίθαλψη και στους ενεργούς εμπόρους και λοιπούς επαγγελματίες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν δημιουργηθεί εντός της κρίσης και συγκεκριμένα εντός των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014.\r\n\r\nΟι όροι της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης είναι οι εξής:\r\n

    \r\n

  • Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε.  που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ.  ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα δικαιούνται, οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι 28/2/2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013, χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική κατάσταση του 2014, και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος για τα ανωτέρω  έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.
  • \r\n

  • Για την παροχή της περίθαλψης απαιτείται η υποβολή  αίτησης  και η προσκόμιση αντίγραφου εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματα των ετών 2011, 2012 και 2013.  Οι  αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχουν τα δικαιολογητικά και  αφού διαπιστώσουν ότι ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος των τριών (3) προηγουμένων ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 12.000 € και οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές έχουν δημιουργηθεί τα ίδια έτη, προβαίνουν στην  χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας (θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας)  μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2015.
  • \r\n

  • Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης διακόπτεται άμεσα η ασφαλιστική ικανότητα και αναζητούνται οι τυχόν καταβληθείσες δαπάνες.
  • \r\n

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts