Τρεις αλλαγές στο φόρο ακινήτων – Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερο, ποιοι λιγότερο

Η πίεση για του νόμου τα παράλογα απέδωσε όπως φαίνεται όμως δεν πρέπει να περιμένουμε εντυπωσιακές αλλαγές καθώς ο στόχος μένει ο ίδιος και η τρόικα πιέζει για έσοδα σχεδόν 3 δισ. από τον φόρο ακινήτων.\r\n\r\nΓια δυνατότητα κάποιων αλλαγών έκαναν λόγο τόσο ο Α. Σαμαράς όσο και ο Ε. Βενιζέλος μετά τη χθεσινή τους συνάντηση και οι διαρροές απ’ το οικονομικό επιτελείο λένε ότι θα είναι τρεις.\r\n\r\nΗ μια έχει σίγουρα να κάνει με τη μείωση των συντελεστών φορολόγησης στα αστικά ακίνητα και ειδικά σε εκείνες τις περιοχές όπου η αντικειμενική αξία είναι υψηλή.\r\n\r\nΩστόσο σε ό,τι αφορά στα οικόπεδα θα υπάρξουν και αυξήσεις και μειώσεις στους συντελεστές με πιο πιθανή την αύξηση στις χαμηλής και μεσαίας αξίας περιοχές.\r\n\r\nΗ τρίτη αλλαγή που διαφαίνεται αυτή τη στιγμή είναι η αποσύνδεση του τεκμαρτού εισοδήματος από τα πραγματικά εισοδήματα έτσι ώστε να υπάρξει ελάφρυνση για τις ευπ[αθείς ομάδες.\r\n\r\nΟυσιαστικά για να υπάρξει ελάφρυνση κάποιων θα υπάρξει επιβάρυνση κάποιων άλλων, απλά από το υπουργείο θα γίνει προσπάθεια να απαλειφθούν οι στρεβλώσεις.\r\n\r\nΜόνο ξεκάθαρο μέχρι στιγμής είναι πως δεν πρόκειται να φορολογηθούν με τον ενιαίο φόρο ακινήτων οι αποθηκευτικοί χώροι που βρίσκονται σε αγροτική γη (γεωργικών μηχανημάτων, θερμοκήπια, στάνες κ.λπ.), αλλά και σε αυτή την περίπτωση πρεπει να γίνει κοστολόγηση της απώλειας εσόδων η οποία θα πρέπει να μετακυλήσει αλλού\r\nΤι προβλέπει ο νόμος – Παραδείγματα\r\n\r\nΚτίσματα:\r\nΟ φόρος επιβάλλεται επί της επιφάνειας του κτίσματος ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο βασικός φόρος κυμαίνεται από 2,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και καθορίζεται από την τιμή ζώνης του κτίσματος (ορίζονται κατʼ αντιστοιχία 20 φορολογικές ζώνες) και στη συνέχεια διαμορφώνεται αναλόγως των χαρακτηριστικών του κτίσματος (παλαιότητα, όροφος, αριθμός προσόψεων, βοηθητικοί χώροι). Ειδική πρόνοια λαμβάνεται για τα κτίρια ειδικών χρήσεων (π.χ. βιομηχανικά κτίρια, αγροτικές αποθήκες κ.λπ.),καθώς και για ειδικές συνθήκες, όπως τα ημιτελή κτίσματα.\r\n

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\nΤιμή ζώνης(€/μ2)  Φορολο-γική ζώνη Βασικός Φόρος\r\n(€/μ2)
0 – 500 1  2,3
501 – 750 2 2,7
751 – 1.000 3 3,0
1.001 – 1.250 4  3,2
1.251 – 1.500 5 3,6
 1.501 – 1.750 6  4,0
1.751 – 2.000 7  4,5
2.001 – 2.250 8 5,0
2.251 – 2.500 9 6,0
2.501 – 2.750 10 7,0
2.751 – 3.000 11 8,0
3.001 – 3.250 12 9,0
3.251 – 3.500 13 10,0
3.501 – 3.750 14 11,0
 3.751 – 4.000 15 12,0
4.001 – 4.250 16 13,0
4.251 – 4.500 17 14,0
4.501 – 4.750 18 15,0
4.751 – 5.000 19 16,0
5.001 + 20 17,0

\r\n

\r\nΔημιουργούνται 20 φορολογικές ζώνες από 2,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για τιμή ζώνης άνω των 5.001 ευρώ.\r\n\r\nΟ φόρος προκύπτει από τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου , του βασικού φόρου, του συντελεστή παλαιότητας κτίσματος, του συντελεστή ορόφου ή μονοκατοικίας και του συντελεστή πρόσοψης, καθώς και του συντελεστή βοηθητικών χώρων, και του συντελεστή ημιτελούς κτίσματος, κατά περίπτωση.\r\n\r\nΟ Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος (ΣΠΚ), σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί είναι:\r\n\r\n

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Παλαιότητα Συντελεστής\r\nΠαλαιότητας
26 έτη και άνω  1,00
20 έως 25 έτη  1,05
15 έως και 19 έτη  1,10
10 έως και 14 έτη  1,15
5 έως και 9 έτη  1,20
Μέχρι και 4 έτη  1,25

\r\n

\r\nΟ Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ) κτίσματος, προκειμένου για κύριους χώρους ειδικών κτιρίων, ο οποίος προκύπτει για το κλιμάκιο επιφάνειας στο οποίο αντιστοιχεί, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί είναι:\r\n

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Κλιμάκιο επιφάνειας (μ2 Συντελεστής απομείωσης
0-500 1,00
500,01 – 1.500 0,80
1.500,01-3.000 0,75
3,000,01-5.000 0,65
5,000,01-10.000 0,55
10.000,01-25.000 0,45
25.000,01-50.000 0,35
50.000,01 και άνω 0,25

\r\n

\r\nΟ Συντελεστής ορόφου (ΣΟ), ο οποίος προκύπτει από τον όροφο στον οποίο βρίσκεται το κτίσμα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:\r\n

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΡΟΦΟΥ
Υπόγειο 0,98
Ισόγειο και 1ος 1,00
2ος και 3ος 1,02
4ος και 5ος 1,03
6ος και άνω 1,04

\r\n

\r\n\r\nΠαραδείγματα:\r\nΓια ένα διαμέρισμα 85 τμ με τιμή ζώνης 1.550 ευρώ το οποίο έχει πρόσοψη σε ένα δρόμο και έχει κατασκευαστεί πριν 16 χρόνια ο φόρος διαμορφώνεται στα 400 ευρώ, ενώ το χαράτσι της ΔΕΗ ήταν 476 ευρώ\r\n\r\nΓια ένα διαμέρισμα 100 τμ με τιμή ζώνης 1.750 ευρώ το οποίο έχει πρόσοψη σε δύο δρόμους, είναι στο δεύτερο όροφο και έχει κατασκευαστεί πριν 15 χρόνια ο νέος φόρος είναι στα 485 ευρώ ενώ με το χαράτσι μέσω ΔΕΗ ο ιδοκτήτης πληρώνει 561 ευρώ\r\n\r\nΓια μια μονοκατοικία 120 τμ σε οικόπεδο 1.000 τμ με αξία 2.500 ευρώ/τμ ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει περισσότερα σε σχέση με το χαράτσι και τον ΦΑΠ. Ο νέος φόρος θα είναι στα 2.518 ευρώ ενώ το χαράτσι ήταν 897 ευρώ και ο ΦΑΠ του 2013 ήταν 1.263 ευρώ.\r\n\r\nΓήπεδα εντός Σχεδίου:

\r\n\r\n

\r\nΓια γήπεδο το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού (οικόπεδο) εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:\r\nΜοναδιαία Αξία οικοπέδου (Euro/μ2) Φορολογική ζώνη Συντελεστής φόρου (Euro/μ2)\r\n\r\nΓια τα οικόπεδα εντός σχεδίου προβλέπονται 25 συντελεστές ανάλογα με την μοναδιαία αξία του οικοπέδου. Ο φόρος επιβάλλεται επί της επιφάνειας του γηπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο, αναλόγως της μοναδιαίας αξίας του και κυμαίνεται από 0,02 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως και 30 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για μοναδιαία αξίας γης άνω των 5.000 ευρώ. Εφʼ όσον στα οικόπεδα βρίσκεται κτίσμα, τότε φορολογείται η επιφάνεια που υπολείπεται από τη χρήση του συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου. Στην περίπτωση αυτή, επίσης, στο μέρος του οικοπέδου που φορολογείται, ο φόρος μειώνεται κατά 25%. Ο νέος φόρος θα φέρει σημαντικές επιβαρύνσεις στους ιδιοκτήτες οικοπέδων σε περιοχές με υψηλή μοναδιαία αξίας γης δηλαδή σε φορολογούμενους που διαθέτουν σε περιοχές- φιλέτα καθώς και σε όσους διαθέτουν οικόπεδα εντός του οποίου υπάρχει κτίσμα.\r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Μοναδιαία Αξία οικοπέδου (euro/μ2 Φορολογική Ζώνη Συντελεστής Φόρου
0,01-2,00 1 0,020
2,01-4,00 2 0,050
4,01-6,00 3 0,100
6,01-10,00 4 0,150
10,01 – 14,00 5 0,200
14,01 – 20,00 6 0,250
20,01-50,00 7 0,300
50,01 – 75,00 8 0,400
75,01 – 100,00 9 0,500
100,01 – 150,00 10 0,700
150,01 – 200,00 11 1,000
200,01 – 300,00 12 1,500
300,01 – 400,00 13 2,000
400,01 – 500,00 14 3,000
500,01 – 600,00 15 4,000
600,01 – 700,00 16 5,000
700,01 – 800,00 17 6,000
800,01 – 900,00 18 7,000
900,01 – 1.000,00 19 8,000
1.000,01 – 1.500,00 20 9,000
1.500,01 – 2.000,00 21 10,000
2.000,01 – 3.000,00 22 15,000
3.000,01 – 4.000,00 23 20,000
4.000,01 – 5.000,00 24 25,000
5.000,01 + 25 30,000

\r\n

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

Γήπεδα εκτός σχεδίου:\r\n\r\nΣύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τα αγροτεμάχια ο φόρος προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που ορίζεται σε 0,15 λεπτά (ή 0,0015ευρώ) ανά τετραγωνικό μέτρο σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με τους εξής συντελεστές:\r\n\r\n- Συντελεστής Θέσης\r\n\r\n- Συντελεστής Χρήσης\r\n\r\n- Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα\r\n\r\n- Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας\r\n\r\n- Αν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε εθνική, ή επαρχιακή τότε εφαρμόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (ΣΠ) ίσος με 1,2 και 1,1 αντίστοιχα.\r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Ελάχιστη ΑΒΑ (euro/μ2) Συντελεστής Θέσης
0,1-0,49 1
0,5-0,99 1,2
1-1,99 1,5
2-2,99 1,8
3-4,99 2,2
5-6,99 2,5
7-9,99 2,8
10-14,99 3,0
15-19,99 3,2
20+ 3,5

\r\n

\r\nΟ Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ), ορίζεται ανάλογα με τη χρήση του γηπέδου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Είδος χρήσης Συντελεστής Χρήσης
Δάσος η δασική έκταση 0,5
Βοσκότοπος 0,6
Μονοετής καλλιέργεια 1,0
Μεταλλείο-Λατομείο 1,2
Υπαίθρια έκθεση – χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και αναψυχής 1,5
Ελαιοκαλλιέργειες 1,8
Δενδροκαλλιέργειες 2,0

\r\n

\r\n\r\nΟ Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα (ΣΑΘ), ορίζεται ανάλογα με την απόσταση του γηπέδου από τη θάλασσα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Απόσταση γηπέδου από τη θάλασσα (μέτρα Συντελεστής απόστασης από τη θάλασσα
≤100 3
>100 και ≤200 2
>200 και ≤500 1,5
>500 και ≤800 1,2
>800 1

\r\n

\r\nΟ Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ), ορίζεται ανάλογα με την επιφάνεια του γηπέδου και εφαρμόζεται για το κλιμάκιο επιφανείας στο οποίο αντιστοιχεί, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Κλιμάκιο επιφάνειας γηπέδου (μ2) Συντελεστής απομείωσης επιφάνειας γηπέδου
από 130.001 έως και 500.000 0,6
από 500.001 0,4

\r\n

\r\nΠαραδείγματα:\r\n\r\nΓια ένα αγροτεμάχιο 40 στρεμμάτων με μονοετή καλλιέργεια και με πρόσοψη σε επαρχιακό δρόμο ένας ιδιοκτήτης στη Λάρισα θα πληρώσει φόρο 47,52 ευρώ.\r\n\r\nΑντίθετα για ένα αγροτεμάχιο ενός στρέμματος με εξοχική κατοικία 160 τμ εντός και με δενδροκαλλιέργεια σε απόσταση 100 μέτρων από τη θάλασσα ο ιδιοκτήτης του στην άνδρο θα πληρώσει φόρο 215, 56 ευρω.\r\n\r\nΕκπτώσεις και απαλλαγές από τον φόρο\r\n\r\nΓια τα φυσικά πρόσωπα χορηγείται έκπτωση 50% επί του συνολικού βεβαιωθέντος φόρου σε περιπτώσεις διαπιστωμένης οικονομικής αδυναμίας πληρωμής του. Η έκπτωση χορηγείται σε ετήσια βάση ενώ θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια:\r\n\r\n- Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος.\r\n\r\n- Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων και των γηπέδων στην ιδιοκτησία των μελών του νοικοκυριού (λαμβανομένου υπʼ όψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας) δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. προκειμένου για κτίσματα, τα 500 τμ προκειμένου για οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού και τα 6.000 τμ προκειμένου για αγροτεμάχια εκτός σχεδίου.\r\n\r\n- Τα μέλη του νοικοκυριού δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το υπουργείο Οικονομικών και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.\r\n\r\nΓια τους φορολογούμενους με τρία ή περισσότερα παιδιά χορηγείται απαλλαγή 100% από το φόρο εφόσον τηρούνται σωρευτικά τα παραπάνω κριτήρια.\r\n\r\nΣτις επιχειρήσεις χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου σε ετήσια βάση και πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια:\r\n\r\n- Ο συνολικός κύκλος εργασιών του αιτούντος δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου.\r\n\r\n- Ο συνολικός κύκλος εργασιών έχει παρουσιάσει μείωση άνω του 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.\r\n\r\n- Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το υπουργείο Οικονομικών και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.\r\n\r\nΕκχώρηση\r\n\r\nΟι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι αδυνατούν να καταβάλλουν με μετρητά τον Ενιαίο Φόρο θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλούν το σύνολο ή μέρος του οφειλόμενου φόρου με μεταβίβαση σε τρίτο της πλήρους κυριότητας του ακινήτου. Ταυτόχρονα θα εκχωρούν στο ελληνικό Δημόσιο την απαίτηση καταβολής του τιμήματος ή μέρους του τιμήματος\r\nΕξάλλου απαγορεύεται η σύναψη συμβολαίου χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής του φόρου. Συμβολαιογράφοι και υποθηκοφύλακες που παραβαίνουν την ρύθμιση αυτή τιμωρούνται με πρόστιμο 5.000 ευρώ.\r\n\r\nΠηγή: newsit

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts