Τι θα γίνει με τα «κόκκινα» δάνεια των υπό εκκαθάριση τραπεζών

Διαδικασίες εκποίησης περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιέλθει σε τράπεζες υπό ειδική εκκαθάριση, προβλέπει απόφαση που εξέδωσε πρόσφατα η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), σύμφωνα με έγγραφό της, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή.

\r\nΤο έγγραφο της ΤτΕ διαβιβάστηκε μετά από ερώτηση για τα «κόκκινα δάνεια» των τραπεζών από τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλία Παναγιώταρο, με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί με ποιον τρόπο θα αντιμετωπιστεί η αύξηση των κόκκινων δανείων και σε ποιο βαθμό η αύξηση αυτή επηρεάζει την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.\r\n\r\nΤο έγγραφο διαβιβάστηκε μέσω του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και γίνεται διεξοδική αναφορά στην αυστηρή εποπτεία για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.\r\n\r\nΕκποίηση περιουσιακών στοιχείων\r\n\r\nΣτο έγγραφο γίνεται ξεχωριστή αναφορά στη διαχείριση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων των υπό εξυγίανση τραπεζών και τονίζεται ότι «θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι είναι σύμφωνη με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές».\r\n\r\nΤαυτόχρονα μνημονεύεται η έκθεση που εκπόνησε ο διεθνής συμβουλευτικός οίκος Baln & Company με θέμα: «Πολιτικές και Διαδικασίες για τη Διασφάλιση της Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Ανάκτησης των Στοιχείων Ενεργητικού που έχουν περιέλθει στους Εκκαθαριστές των υπό εκκαθάριση Πιστωτικών Ιδρυμάτων». Στα συμπεράσματα της έκθεσης αυτής περιλαμβάνονται προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου που διέπει την ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων.\r\n\r\n«Προς τούτο, η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε, ενεργώντας εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων της, την απόφαση ΕΠΑΘ 77/1/30.5.2013 με την οποία καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις για τη ρύθμιση οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα υπό ειδική εκκαθάριση και την απόφαση ΕΠΑΘ 77/2/30.5.2013 με την οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπονται διαδικασίες εκποίησης περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιέλθει σε πιστωτικά ιδρύματα υπό ειδική εκκαθάριση», κάνει γνωστό η Τράπεζα της Ελλάδος.\r\n\r\nΑξιολόγηση δανειακών χαρτοφυλακίων\r\n\r\nΗ Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει τη Βουλή και για το αυστηρό πλαίσιο εποπτείας για τη διαχείριση των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, στα οποία έχει παρασχεθεί κεφαλαιακή ενίσχυση.\r\n\r\nΑναφέρει ειδικότερα ότι η ΤτΕ σε συνεργασία με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα αξιολογήσει, με την τεχνική υποστήριξη ανεξάρτητου τρίτου μέρους και σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, την αποτελεσματικότητα των συστημάτων των πολιτικών διαχείρισης των «προβληματικών» στοιχείων ενεργητικού.\r\n\r\nΘα διαμορφώσει επίσης βασικούς δείκτες επιδόσεων (Key Performance Indicators) για τα χαρτοφυλάκια στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα «προβληματικά» στοιχεία ενεργητικού αλλά και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να διαχειριστούν και να εξυγιάνουν τα χαρτοφυλάκια αυτά. Σε συνεργασία εξάλλου με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η ΤτΕ θα παρακολουθεί στενά τη στρατηγική, την πολιτική υλοποίησης αυτής και τους λειτουργικούς στόχους των πιστωτικών ιδρυμάτων σε σχέση με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και θα παρεμβαίνει, όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι στους δανειολήπτες που βρίσκονται σε διαδικασία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους παρέχονται έγκαιρα βιώσιμα και μακροπρόθεσμα εναλλακτικά σχέδια εξυπηρέτησης δανείων.\r\n\r\nΜηνιαίος έλεγχος απόδοσης των μέτρων διευκόλυνσης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών\r\n\r\nΗ Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει εξάλλου τη Βουλή ότι έχει αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης η υποχρέωση μηνιαίας υποβολής στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα στην ΤτΕ ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος διευκόλυνσης των δανειοληπτών, μετά το πρώτο εξάμηνο από την έναρξη εφαρμογής του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή.\r\n\r\nΗ μηνιαία υποβολή των στοιχείων αποσκοπεί στη διατήρηση της τραπεζικής φερεγγυότητας και της πιστωτικής πειθαρχίας ώστε να μη θιγεί το πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.\r\n\r\nΤα stress test\r\n\r\nΠροκειμένου επίσης να διασφαλιστεί ότι το σύστημα παραμένει επαρκώς κεφαλαιοποιημένο, η Τράπεζα της Ελλάδος θα διεξαγάγει έως το τέλος του έτους νέα άσκηση αντοχής σε ακραίες συνθήκες οικονομίας (stress test) ανά τράπεζα, σύμφωνα με νέα μεθοδολογία η οποία, όπως γίνεται γνωστό, θα διαμορφωθεί σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.\r\n\r\nΠηγή: newsit

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts