Τι αλλάζει ξανά στη φορολογία

\r\n\r\nΗ επιτροπή αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος ξεκινά την προσεχή Δευτέρα τις εργασίες της προκειμένου να οριστικοποιήσει έως τα μέσα Απριλίου τις προτάσεις που θα περιληφθούν στο φορολογικό νομοσχέδιο για το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα.\r\n\r\nΟ υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης και οι κ.κ. Χ. Θεοχάρης, Ν. Καραβίτης, Απ. Ρεφένες, Γ. Κριτσέλης, Χ. Κυριαζής, Θ. Βάρδας, Γρ. Ταπεινός, Γ.Φασούλας, Γ. Σταυρόπουλος, Σ. Πέτσας, Σ.Ρίτσου, Γ. Μπέη και Στ.Κουτνατζής θα έχουν την πρώτη διερευνητική συνάντηση το απόγευμα της Δευτέρας και εκεί αναμένεται να θέσουν το χρονοδιάγραμμα της απλοποίησης του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, της σύνταξης του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και της θέσπιση πρόσθετων μέτρων κατά της φοροδιαφυγής.\r\n\r\nΣτρατηγικός στόχος της νέας φορολογικής πολιτικής θα είναι ένα δίκαιο φορολογικό πλαίσιο που θα εγγυάται τα δημόσια έσοδα, αλλά και την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, και το οποίο θα περιέχει ενιαίους κανόνες χωρίς αδικαιολόγητες εξαιρέσεις, όπου ο καθένας θα προσφέρει ανάλογα με τις δυνατότητές του.\r\n\r\nΟι δράσεις για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος θα περιλαμβάνουν μέτρα για να καλυφθεί η ανάγκη ενίσχυσης των δημόσιων εσόδων και μεσοπρόθεσμες διαρθρωτικές αλλαγές με ορίζοντα απόδοσης ένα έως τρία χρόνια επιφέροντας μόνιμο αποτέλεσμα για τη δημιουργία ενός καλύτερου φορολογικού συστήματος. Θα υιοθετούνται δε και προτάσεις που έχουν υποβάλει οι τεχνικοί σύμβουλοι του ΔΝΤ και της ΕΕ.\r\n\r\nΣτο πλαίσιο αυτό θα υπάρξουν παρεμβάσεις στους εξής άξονες πολιτικής:\r\n\r\n-Απλοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με περιορισμό των διακρίσεων των προτιμησιακών καθεστώτων, και διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ώστε να επιτραπεί η σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών όσο η απόδοση εσόδων βελτιώνεται. Η μεταρρύθμιση αυτή θα αφορά στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων.\r\n\r\n-Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου φοροαπαλλαγών με νέα βάση εισοδηματικών, κοινωνικών και δημογραφικών κριτηρίων.\r\n\r\n-Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου συμβιβασμού προστίμων, με απλοποίηση του συστήματος των χρηματικών προσαυξήσεων για μη καταβληθέντες φόρους καθώς και θεσμοθέτηση συστήματος επιβολής προστίμων και προσαυξήσεων τα οποία είναι δυνατό να εισπραχθούν.\r\n\r\n-Δημιουργία του Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου το οποίο θα αποβλέπει στην πλήρη αποτύπωση της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων (ακίνητη και κινητή περιουσία) και μέσω αυτού θα υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης του επιπέδου διαβίωσης σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.\r\n\r\n-Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τις εξωχώριες εταιρείες που θα περιέχει τεκμήρια για την ανίχνευση ελεγχόμενων εταιρειών που έχουν συσταθεί μόνο για φορολογικούς σκοπούς, όπως αυτό της πραγματικής διοίκησης της επιχείρησης, με σκοπό να αποκαλυφθούν αυτές και να φορολογηθούν στην Ελλάδα.\r\n\r\n-Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τη φοροδιαφυγή ώστε να ενταθούν οι έλεγχοι σε φορολογούμενους με υψηλή φορολογητέα βάση, των ατόμων με μεγάλο πλούτο καθώς και των αυτοαπασχολούμενων. Θα υπάρξει ιδιαίτερη αντιμετώπιση της εκ προθέσεως μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, καθώς ο φορολογικός συμβιβασμός και η πληρωμή των φόρων δεν θα καταργούν τον αξιόποινο χαρακτήρα της.\r\n\r\n-Ενοποίηση της νομοθεσίας περί ενδοομιλικών συναλλαγών με την τεκμηρίωση της τιμολογιακής πολιτικής των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στις διασυνοριακές τους συναλλαγές.\r\n\r\n-Την επαναξιολόγηση των φόρων υπέρ τρίτων μέσω της κατάργησης αυτών που δεν έχουν κοινωνική ανταποδοτικότητα και της διατήρησης όσων έχουν ανταποδοτικά οφέλη στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.\r\n\r\n- Την αντικατάσταση των επιτροπών διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών από νέο θεσμό, ώστε να επιταχυνθεί η επίλυση των φορολογικών διαφορών μέσω μιας εναλλακτικής διαδικασίας πιο αποτελεσματικής και προσβάσιμης σε σχέση με τις προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια.\r\n\r\n-Την αντιμετώπιση ληξιπρόθεσμων οφειλών με αλλαγή νομοθεσίας του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ).\r\n\r\n-Την Κατάρτιση Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.\r\n\r\n- Την αναπροσαρμογή στους συντελεστές ΦΠΑ, τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, του φόρους πολυτελείας, και εν γένει παρεμβάσεις στους έμμεσους φόρους.\r\n\r\n

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts