ΣΔΟΕ: Εκτός στόχων; Εκτός υπηρεσίας!

Μουσικές καρέκλες θα παίζουν κάθε χρόνο οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), εάν δεν πιάνουν τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που θα καθορίζει το υπουργείο Οικονομικών.\r\n\r\nΣύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη η θητεία κάθε προϊσταμένου θα λύεται αυτοδίκαια με την πάροδο ενός έτους, ενώ σε περίπτωση επίτευξης των στόχων, μπορεί να ανανεώνεται, έως δύο φορές.\r\n\r\nΣτα ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνονται το πλήθος των διενεργηθέντων ελέγχων, σε σχέση με τους προγραμματισθέντες, η βαρύτητα παραβάσεων βάσει της μοριοδότησης, ο χρόνος ολοκλήρωσης των ελέγχων σε σχέση με την πολυπλοκότητα, το πλήθος των στοιχείων και των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, αλλά και το πλήθος των εισαγγελικών παραγγελιών και η ολοκλήρωση διερεύνησης τους.\r\n\r\nΣτα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης των προϊσταμένων του ΣΔΟΕ περιλαμβάνονται η συνεισφορά στο περιβάλλον εργασίας, η τήρηση της εργασιακής δεοντολογίας, αλλά και οι γνώσεις (οικονομικών, λογιστικής, νομικής και πληροφοριακών συστημάτων ).\r\n\r\nΓια την αξιολόγηση εκτός των ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, τα οποία συντρέχουν σωρευτικά, θα προστίθενται και κριτήρια εξαιρετικών επιδόσεων που αφορούν επιδόσεις που επιτυγχάνονται κατά την ανάληψη δράσης πέραν των στόχων που έχουν τεθεί (αποκάλυψη περιπτώσεων διαφθοράς στις οποίες εμπλέκονται υπάλληλοι, συμμετοχή σε αποκάλυψη υποθέσεων μεγάλης φοροδιαφυγής, σύνταξη και υποβολή καινοτόμων μελετών και προτάσεων για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση των διαδικασιών και την καταπολέμηση της, διαφθοράς, υπέρβαση των ετήσιων συνολικών στόχων που έχουν τεθεί, κ.α..).\r\n\r\nΓια τον Προϊστάμενο και τον αναπληρωτή Προϊστάμενο Οργανικής Μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. μοναδικός αξιολογητής, ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Δ.Ο.Ε. Για τον Προϊστάμενο και τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο των Περιφερειακών και Επιχειρησιακών Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. πρώτος αξιολογητής, οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε κατά λόγο αρμοδιότητας και δεύτερος αξιολογητής ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Δ.Ο.Ε. Για τον Προϊστάμενο επιπέδου Υποδιεύθυνσης των Περιφερειακών και Επιχειρησιακών Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. πρώτος αξιολογητής, ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Διεύθυνσης και δεύτερος αξιολογητής οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε κατά λόγο αρμοδιότητας.\r\n\r\nΗ κλίμακα αξιολόγησης της επίτευξης των ποιοτικών στόχων θα κυμαίνεται από πέντε μέχρι έναν βαθμό, ως εξής: Με τον βαθμό πέντε αξιολογούνται οι άριστοι, με βαθμό τέσσερα αξιολογούνται οι πολύ καλοί υπάλληλοι, με βαθμό τρία οι καλοί οι οποίοι υπό κάποιες προϋποθέσεις ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εργασιών, με βαθμό δύο οι υπάλληλοι με σοβαρές ελλείψεις και με έναν βαθμό οι υπάλληλοι οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντα τους.\r\n\r\nΣύμφωνα με την απόφαση του κ. Μαυραγάνη η αξιολόγηση των Προϊστάμενων Οργανικής Μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος των οποίων η θητεία έχει λήξει, θα γίνει με βάση τους ποσοτικούς και μόνο στόχους που τους είχαν τεθεί για το έτος 2012.

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts