Ρυθμίζονται και τα δάνεια που είναι σε καθυστέρηση

Στο νομοσχέδιο για την ευνοϊκή μεταχείριση των δανειοληπτών με ενήμερα δάνεια, θα μπορέσουν να υπαχθούν και δανειολήπτες που ακόμα και αν έχουν καθυστερήσει την καταβολή των δόσεων τους, δεν έχει γίνει καταγγελία της δανειακής τους σύμβασης.\r\n\r\nΤα παραπάνω επισήμανε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Θανάσης Σκορδάς με την έναρξη της διαδικασίας της δεύτερης ανάγνωσης του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.\r\n\r\nΟ κ. Σκορδάς ανακοίνωσε ακόμα ότι προτίθεται να επιφέρει τροποποίηση στο άρθρο που αναφέρεται σε δάνεια ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να συμπεριληφθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις δανειολήπτες με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω (σ.σ. στην αρχική ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης προβλεπόταν υπαγωγή στο προωθούμενο καθεστώς για άτομα με αναπηρία άνω του 67%).\r\n\r\nΣκοπός του νομοσχεδίου είναι η θεσμοθέτηση ενός προγράμματος αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων, βάσει του οποίου η μηνιαία καταβολή θα προσαρμόζεται στην τρέχουσα οικονομική δυνατότητα του κάθε δανειολήπτη. Με το σχέδιο νόμου παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στο πρόγραμμα διευκόλυνσης για ένα σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα 48 μηνών και δίνεται εύλογη ανακούφιση και προστασία στους δανειολήπτες, των οποίων η πραγματική και νομική κατάσταση δεν επηρεάζεται.\r\n\r\nΠιο συγκεκριμένα, η μηνιαία δόση μειώνεται και αναπροσαρμόζεται στην καταβολή ποσοστού επί του καθαρού εισοδήματος του οφειλέτη, όπως αυτό κάθε φορά θα διαμορφώνεται, για να μπορεί ο οφειλέτης ανά πάσα στιγμή να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, έχοντας τη δυνατότητα να καλύπτει καταρχήν τις βιοτικές του ανάγκες.\r\n\r\nΗ νομοθετική ρύθμιση ενός προκαθορισμένου τρόπου αποπληρωμής οφειλών που θα παρέχεται υποχρεωτικά από τα πιστωτικά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο αυτά θα αντιμετωπίζουν οφειλέτες που έχουν υποστεί βίαιη μεταβολή εισοδημάτων, ανεξάρτητα από το εάν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο παρόν πρόγραμμα.\r\n\r\nΤο πρόγραμμα διευκόλυνσης απευθύνεται σε αυτούς που πραγματικά και αποδεδειγμένα πασχίζουν να παραμείνουν στην οικονομική δραστηριότητα, γι’ αυτό και προϋποθέσεις υπαγωγής αποτελούν, εκτός από τα εισοδηματικά κριτήρια του οφειλέτη, το ποσοστό μείωσης των εισοδημάτων του, το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων και η εν γένει συμπεριφορά του προς τις λοιπές οικονομικές του υποχρεώσεις.\r\n\r\nΗ παραμονή του δανειολήπτη στο πρόγραμμα διευκόλυνσης για το διάστημα των 48 μηνών σημαίνει την αυτόματη επιμήκυνση της προγενέστερης δανειακής σύμβασης του, όπως αυτή είχε τελικά διαμορφωθεί προ της υπαγωγής του οφειλέτη στο πρόγραμμα διευκόλυνσης, για τόσο χρόνο όσο η διάρκεια υπαγωγής του στο πρόγραμμα.\r\n\r\nΜετά τη λήξη του προγράμματος, ο οφειλέτης επιστρέφει στην σύμβασή του, όπως αυτή ήταν διαμορφωμένη πριν την υπαγωγή του στον παρόντα νόμο, χωρίς καμία αρνητική μεταβολή στους όρους αυτής.\r\n\r\nΗ ρύθμιση αποτελεί καινοτόμα εφαρμογή, γι’ αυτό και η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος δίνεται καταρχήν για διάστημα 6 μηνών από την δημοσίευση του, με δυνατότητα επανεκτίμησης και χρονικής επιμήκυνσής της.\r\n\r\n

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts