Πώς θα πληρώνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι που τίθενται σε αργία

Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας των υπαλλήλων που τίθενται σε αργία παρέσχε το υπουργείο Οικονομικών.\r\n\r\nΣύμφωνα με εγκύκλιο που υπογράφεται από την Γενική Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, κ. Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, ο υπάλληλος που τίθεται σε αργία λαμβάνει το εκάστοτε οριζόμενο δικαιούμενο ποσοστό των αποδοχών του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι ασφαλιστικές εισφορές διενεργούνται επί του εκάστοτε δικαιούμενου ποσοστού των καταβαλλόμενων την 31-10-2011 συντάξιμων αποδοχών του, δηλαδή σαν να έχει τεθεί σε αργία την 31-10-2011.\r\n\r\nΈστω ότι υπάλληλος έχει τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία οι αποδοχές της αργίας ορίζονται στο 75% των αποδοχών του. Συνεπώς, ο εν λόγω υπάλληλος θα υποβληθεί σε ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες θα υπολογίζονται στο 75% των καταβαλλομένων την 31-10-2011 συντάξιμων αποδοχών του.\r\n\r\nΣτην περίπτωση που ο ανωτέρω υπάλληλος αθωωθεί ή απαλλαγεί και υπό την προϋπόθεση ότι θα του καταβληθεί το υπόλοιπο των αποδοχών του για το χρονικό διάστημα που τελούσε σε αργία, προκειμένου να είναι συντάξιμος ο χρόνος αυτός, θα πρέπει να παρακρατηθούν και από το υπόλοιπο των αποδοχών του οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές.

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts