Πώς θα αποπληρώσετε τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο

Την υπουργική απόφαση που θα περιλαμβάνει τις αναλυτικές οδηγίες για την αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων οφειλών των φορολογουμένων σε δόσεις αναμένεται να δημοσιοποιήσει σήμερα, Δευτέρα, το υπουργείο Οικονομικών.\r\n\r\nΗ απόφαση θα προβλέπει πως οι ληξιπρόθεσμες ως 31/12/2012 οφειλές θα εξοφλούνται μέχρι και σε 48 δόσεις και με έκπτωση στις προσαυξήσεις. Μεγαλύτερο αριθμό δόσεων θα μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι αποδεδειγμένα τις χρειάζονται, χωρίς όμως να επωφελούνται από τις μειωμένες προσαυξήσεις.\r\n\r\nΠροϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι να βρίσκεται ο φορολογούμενος σε οικονομική αδυναμία, αλλά να μπορεί ταυτόχρονα να εξυπηρετεί τις δόσεις του.\r\n\r\nΩς προς τις προσαυξήσεις, όσοι πληρώσουν σε 48 δόσεις απαλλάσσονται από το 25%, σε 36 δόσεις από το 30%, σε 24 δόσεις από το 35%, σε 12 δόσεις από το 40%, ενώ αν πληρωθεί η οφειλή εφάπαξ απαλλάσσεται από το 50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Το επιτόκιο (προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής) με το οποίο θα επιβαρύνονται οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση από 1/1/2013 θα είναι 8,75%.\r\n\r\nΓια να επωφεληθούν οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι ενήμεροι για οφειλές μετά την 1/1/2013.\r\n\r\nΌσοι ενταχθούν στη ρύθμιση, εξάλλου, θα μπορούν να κάνουν και συμψηφισμό για οφειλές του Δημοσίου προς αυτούς.\r\n\r\nΣτη ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που είχαν μπει σε παλαιότερη ρύθμιση και εξυπηρετούνται κανονικά, εφόσον υφίστανται και άλλες ληξιπρόθεσμες ως τις 31/12/2012 μη ρυθμισμένες οφειλές που υπάγονται υποχρεωτικά στη νέα ρύθμιση. Επίσης, θα μπορούν να υπαχθούν οφειλές που είχαν μπει σε παλαιότερη ρύθμιση και εξυπηρετούνται κανονικά, αν επιλεγεί πρόγραμμα με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων.\r\n\r\nΓια τις οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2013 προβλέπεται πάγια ρύθμιση με 2 έως και 12 δόσεις (κατ’ εξαίρεση έως 24 δόσεις) εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία. Σε περίπτωση που οι οφειλές ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ, η πάγια ρύθμιση θα προβλέπει ότι πρέπει να προσκομιστούν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία, με υπογραφή από ανεξάρτητο εκτιμητή.\r\n\r\nΓια οφειλές πάνω από 75.000 ευρώ θα απαιτείται υπογραφή ανεξάρτητου εκτιμητή που να βεβαιώνει την οικονομική αδυναμία του. Για οφειλές άνω των 300.000 ευρώ απαιτείται επιπλέον παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας. Φοροφυγάδες κατά των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή έχουν καταδικαστεί δεν μπορούν να υπαχθούν.\r\n\r\nΑπό τι στιγμή που φορολογούμενος υπαχθεί στη ρύθμιση θα πληρώσει την πρώτη δόση σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης, και τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.\r\n\r\nΗ καθυστέρηση μιας δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση με προσαύξηση 15%. Η δόση αυτή θα πρέπει δε να καταβληθεί το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της επόμενης δόσης. Αν ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή μιας δόσης περισσότερο από έναν μήνα ή δεν πληρώσει εμπρόθεσμα πάνω από μία φορά, χάνει το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση.\r\n\r\nΌσοι υπαχθούν στη ρύθμιση θα μπορούν να πάρουν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας μηνιαίας ισχύος, ενώ θα αναβάλλεται η εκτέλεση της ενδεχόμενης ποινής που τους έχει επιβληθεί και αναστέλλεται η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για τα ρυθμιζόμενα χρέη.

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts