Πότε θα λάβετε το επίδομα τέκνων για το 2014

Προκαταβολικά θα εισπράττουν εφεξής το επίδομα τέκνων του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, τα ελληνικά νοικοκυριά, όπως προβλέπει η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση του Γιώργου Μαυραγάνη και του Γιάννη Βρούτση, που ορίζει ότι η καταβολή θα γίνεται μέσα σε 20 ημερολογιακές ημέρες από τη συμπλήρωση του πρώτου τριμήνου. Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι αυτή η πρώτη δόση θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων έως τις 20 Απριλίου.\r\n\r\nΜε βάση την προηγούμενη Απόφαση που τροποποιήθηκε, η δόση του πρώτου τριμήνου πιστωνόταν στους λογαριασμούς των δικαιούχων μαζί με τη δόση του δευτέρου τριμήνου, δηλαδή στο τέλος του Ιουνίου.\r\n\r\nΕιδικότερα, η Απόφαση που συνυπογράφουν ο υφυπουργός Οικονομικών και ο υπουργός Εργασίας ορίζει ότι «το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καταβάλλονται για τους δικαιούχους κάθε έτους ανά τρίμηνο, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και εντός είκοσι (20] ημερολογιακών ημερών.\r\n\r\nΠληρωθείτε συμμετέχοντες σε έρευνες! Η γνώμη σας μετράει! Συμμετέχοντας σε έρευνες μπορείτε να κερδίσετε σήμερα χρήματα online!\r\n\r\nΩς καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αίτησης Α21 εκάστου έτους ορίζεται η 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους ή τυχόν νέα οριζόμενη με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.\r\n\r\nΣε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι την ως άνω προθεσμία, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος για το έτος αυτό. Τα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη είναι αυτά που έχουν δηλωθεί στις εκκαθαρισμένες αρχικές ή τροποποιητικές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε1.\r\n\r\nΣτους δικαιούχους που ήδη λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δύναται να χορηγείται προκαταβολή, του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, ακόμη και αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση Α21.\r\n\r\nΤο ποσό της προκαταβολής θα είναι ίσο με αυτό που θα ελάμβανε ο δικαιούχος για το πρώτο τρίμηνο με βάσει την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 που υπέβαλε για το προηγούμενο έτος, όπως αυτό αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία. Η επεξεργασία και εκκαθάριση των αιτήσεων Α21 με βάση τις συμπληρωματικές − τροποποιητικές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, θα πραγματοποιείται μέχρι τη λήξη του πρώτου διμήνου του επόμενου έτους.\r\n\r\nΣε περίπτωση μη υποβολής αίτησης Α21 εντός της νόμιμης προθεσμίας τα ποσά που προκαταβλήθηκαν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός αν ο υπόχρεος, εν τω μεταξύ, τα επιστρέψει οικειοθελώς στον ΟΓΑ, με βάση την προβλεπόμενη από τον φορέα διαδικασία. Τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως αναζητούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»\r\n\r\nΤέλος, όσοι πέρυσι με βάσει τα εισοδήματά τους δεν έλαβαν το οικογενειακό επίδομα και στην περίπτωση που φέτος πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα πρέπει να υποβάλλουν το έντυπο Α21 μετά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης (Ε1). Εφόσον, με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους, εντάσσονται στους δικαιούχους, θα λάβουν και τις δύο πρώτες δόσεις του επιδόματος τον Ιούλιο με πίστωση του τραπεζικού τους λογαριασμού.\r\n\r\n \r\n\r\nΕπιμέλεια: Ειρήνη Κοτσώνη

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts