Παγίδα φόρου η ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Σε παγίδα φόρου για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και μισθωτούς και συνταξιούχους με εισοδήματα, που φορολογούνται αυτοτελώς, αναδεικνύεται φέτος η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

\r\nΑπό τις εκκαθαρίσεις Ε1, στις οποίες προχωρούν τα λογιστικά γραφεία, έχει καταδειχθεί πως ο Κωδικός 659-660 του πίνακα 6 του Ε1, στον οποίο αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης και τρόπου φορολόγησης, οδηγεί σε πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση, καθώς αυξάνει το φόρο από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.\r\n\r\nΑποτέλεσμα είναι πολλοί φορολογούμενοι, που δικαιούνται επιστροφή φόρου να μη τη λαμβάνουν, καθώς η επιστροφή συμψηφίζεται με την εισφορά αλληλεγγύης.\r\n\r\nΗ έκπληξη είναι μεγαλύτερη για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες, που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι), καθώς η ειδική εισφορά αλληλεγγύης δεν τους έχει παρακρατηθεί κατά τη διάρκεια της μισθοδοσίας του 2012 και έτσι καλούνται να την αποδώσουν με την εκκαθάριση της δήλωσης. Τα μπλοκάκια εκτός από το φόρο εισοδήματος, και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, βαρύνονται και με το τέλος επιτηδεύματος, ύψους 650 ευρώ.\r\n\r\nΓια παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 15.000 ευρώ, που έχει πληρώσει φόρο 3.000 ευρώ (δηλαδή το 20% του εισοδήματος) στην πηγή, θα πληρώσει βάσει κλίμακας φόρο 1.240 ευρώ και δικαιούται επιστροφή φόρου 1.760 ευρώ.\r\n\r\nΩστόσο, θα κληθεί να καταβάλει πρόσθετα 650 ευρώ τέλος επιτηδεύματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης 150 ευρώ (1% του εισοδήματος). Ο φόρος που θα του επιστραφεί είναι 960 ευρώ.

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts