Μπαίνουν οι βάσεις για το νέο σύστημα ιχνηθέτησης καυσίμων

Σε δημόσια τεχνική διαβούλευση μέχρι τις 23 Ιανουαρίου έθεσε το υπουργείο Οικονομικών τις απαιτήσεις για τεχνολογίες ιχνηθέτησης καυσίμων και συστημάτων ή υποδομών ψηφιακής παρακολούθησης και διαχείρισης ιχνηθέτησης καυσίμων.\r\n\r\nΗ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων επιδιώκει μέσα από τη διαβούλευση να ολοκληρώσει την αποτύπωση των απαιτήσεων των τεχνολογιών ιχνηθέτησης καυσίμων και να προχωρήσει στην υλοποίηση και εφαρμογή της σχετικής τεχνολογίας, όπως και του σχετικού πληροφοριακού συστήματος που θα ενισχύσει τον ελεγκτικό μηχανισμό και θα περιορίσει το λαθρεμπόριο καυσίμων.\r\n\r\nΈτσι, το υπουργείο καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (εταιρείες, ενώσεις εταιρειών, φυσικά πρόσωπα, καθώς και άλλες δημόσιες υπηρεσίες) να διατυπώσουν τις απόψεις και προτάσεις τους επί των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων που παράγει το πόρισμα αυτό.\r\n\r\nΟι απαιτήσεις αυτές εν συνεχεία θα αποτελέσουν μέρος των τεχνικών προδιαγραφών αξιολόγησης τεχνολογιών ιχνηθέτησης καυσίμων μαζί με τις απαιτήσεις διεργαστηριακού ελέγχου ο οποίος θα διενεργηθεί με τον συντονισμό του Γενικού Χημείου του Κράτους σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ΕΛΟΤ ISO 17025.

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts