Μετονομάζεται σε Laiki Bank το δίκτυο της Marfin

Ο Διακριτικός Τίτλος/Εμπορική Επωνυμία του Υποκαταστήματος στην Ελλάδα της CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD, τροποποιείται από Marfin Egnatia Bank/Marfin Εγνατία Τράπεζα σε Laiki Bank και οι απαιτούμενες εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. \r\n\r\nΕπιπλέον, τροποποιούνται οι επωνυμίες των θυγατρικών εταιρειών της CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD, ως ακολούθως:\r\n\r\no Η «ΜΑRFIN ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «MARFIN LEASING Α.Ε.» μετονομάζεται σε «LAIKI LEASING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ», με διακριτικό τίτλο «LAIKI LEASING AE»\r\n\r\no Η «MARFIN FACTORS & FORFAITERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ», με διακριτικό τίτλο «MARFIN FACTORS & FORFAITERS» μετονομάζεται σε «LAIKI FACTORS & FORFAITERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ», με διακριτικό τίτλο «LAIKI FACTORS & FORFAITERS»\r\n\r\no Η «MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «MARFIN G.A.M. Α.Ε.Δ.Α.Κ.» μετονομάζεται σε «LAIKI ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «LAIKI ASSET MANAGEMENT» και «LAIKI. Α.Ε.Δ.Α.Κ.»\r\n\r\no Η «MARFIN EGNATIA FIN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» με διακριτικό τίτλο «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ FIN ΑΕ» και «MARFIN EGNATIA FIN ΑΕ» μετονομάζεται σε «LAIKI FIN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» με διακριτικό τίτλο «LAIKI FIN ΑΕ»\r\n\r\no Η «MARFIN COLLECTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «MARFIN EGNATIA COLLECTIONS ΑΕ» μετονομάζεται σε «LAIKI COLLECTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «LAIKI COLLECTIONS ΑΕ»\r\n\r\nΗ Laiki Bank είναι μέλος του Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας, ο οποίος με έδρα την Κύπρο και ιστορία 112 χρόνων, αποτελεί σήμερα ένα ισχυρό χρηματοοικονομικό οργανισμό, με παρουσία σε 9 χώρες: Κύπρο, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Ουκρανία, Ρουμανία, Σερβία, Μάλτα και Γραφείο Αντιπροσωπείας στην Κίνα. Διατηρεί δίκτυο άνω των 400 καταστημάτων και πέραν των 8000 εργαζομένων.\r\n\r\nΗ Τράπεζα προσφέρει υπηρεσίες σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και μεγάλους οργανισμούς, υπηρεσίες διεθνούς τραπεζικής, υπηρεσίες συναλλάγματος και διαχείρισης διαθεσίμων, ηλεκτρονικής τραπεζικής, factoring, χρηματοδοτήσεων και χρηματοδοτικών μισθώσεων, τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες, χρηματοεπενδυτικές και διαχείρισης κεφαλαίων.

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts