Κατασχέσεις και για χρέη στα επικουρικά Ταμεία

Οι βεβαιωμένες οφειλές και στα επικουρικά Ταμεία φέρνουν κατασχέσεις εάν δεν ρυθμιστούν.\r\n\r\nΤην άμεση μεταφορά των οφειλών αυτών στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών ,όπως ήδη ισχύει για τα ληξιπρόθεσμα προς τα Ταμεία κύριας ασφάλισης, προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γ. Βρούτσης.\r\n\r\nΟλόκληρη η απόφαση:\r\n\r\n”Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) καθίσταται αρμόδιος φορέας για την είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 101 του Ν. 4172/2013 (Α ́167), προκειμένου για εισφορές που βεβαιώνονται και συνεισπράττονται από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με βάση το άρθρο 2 της απόφασης αυτής.\r\n\r\nΓια τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 101 του Ν. 4172/2013 (Α ́167) συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, η οποία διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα στη βάση δεδομένων του ΚΕΑΟ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 9 και 12 του ανωτέρω άρθρου και Νόμου”

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts