Θα αναγνωρίζονται οι δαπάνες διαβίωσης και στις εκπρόθεσμες δηλώσεις

Στην αναγνώριση των εκπιπτόμενων δαπανών φορολογουμένων που υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις έως και τις 25 Νοεμβρίου θα προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών.\r\n\r\nΣύμφωνα με αναφορά του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη, η καταληκτική ημερομηνία για τις αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων στις οποίες θα συμπεριληφθούν και τα ποσά που δηλώθηκαν στον κωδικό 049 του Ε1 θα είναι η 25η Νοεμβρίου.\r\n\r\nΟυσιαστικά με την εν λόγω ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα και στις εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, να τύχουν της εκπτώσεως του κατά περίπτωση αφορολόγητου ποσού για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που έγιναν το 2012.\r\n\r\nΣημειώνεται πως εμπρόθεσμες είναι όλες οι δηλώσεις που κατετέθησαν έως τις 30 Αυγούστου 2013. Κανονικά οι φορολογούμενοι που κατάθεσαν δηλώσεις μετά τις 30/8 έπρεπε να επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο λόγω της απώλειας του δικαιώματος εκπτώσεως του φόρου κατά 10% λόγω συγκεκριμένων προσωπικών δαπανών, αλλά και να επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο 2,5% επί του εισοδήματός τους, καθώς δεν θα έπρεπε αναγνωρισθούν οι αποδείξεις λιανικής πωλήσεως ή παροχής υπηρεσιών που συγκέντρωσαν το 2012.\r\n\r\nΣυνεπώς, όσοι φορολογούμενοι οριστικοποιήσουν εκκρεμείς δηλώσεις ή στείλουν δηλώσεις εκπρόθεσμες μέχρι τις 25/11 θα τύχουν της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης και θα επιβαρυνθούν μόνον με προσαύξηση 1% στο ποσό του φόρου, λόγω της καθυστέρησης στην υποβολή της δήλωσής τους.

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts