Εφορία: Οι δώδεκα ανατροπές του πολυνομοσχεδίου

\r\n\r\nΣτη μέση του δρόμου έμειναν οι διορθώσεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που θα ισχύσει από το νέο έτος.\r\n\r\nΜπορεί να παραμένει στο 55% ο συντελεστής προκαταβολής φόρου για τις μικρές επιχειρήσεις (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) και για τους επιτηδευματίες, όμως η έκπτωση του 1,5% κατά την παρακράτηση του φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους, έμεινε μισή.\r\n\r\nΑπόκτησε κονσόλα Ps Vita μόνο με 199€ και με δώρα στο Public.gr!\r\n\r\n\r\n\r\nΠαρά τις σφοδρές αντιδράσεις μισθωτών και συνταξιούχων, ο νέος Κώδικας που κατατέθηκε στη Βουλή μαζί με τις διατάξεις που αφορούν στην εφαρμογή ορισμένων από τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της δόσης των 6,8 δισ. ευρώ, επανέφερε μεν την έκπτωση φόρου του 1,5%, αλλά δεν προβλέπει τον συνυπολογισμό της έκπτωσης των 2.100 ευρώ κατά τη διαδικασία της παρακράτησης, με αποτέλεσμα οι κρατήσεις να υπολογίζονται μόνο με βάση την κλίμακα.\r\n\r\nΑυτό οδηγεί σε αύξηση κρατήσεων και αντίστοιχη μείωση μισθών και συντάξεων περίπου 150 ευρώ το μήνα, απώλεια που θα καλυφθεί ενάμιση χρόνο αργότερα, όταν θα γίνει η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2014.\r\n\r\nΣτο άρθρο για τον υπολογισμό της παρακράτησης (το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παροχών σε είδος και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 μετά από προηγούμενη αναγωγή του σε ετήσιο) δεν γίνεται καμιά αναφορά στην έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ.\r\n

Ο φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών

\r\nΗ κυβέρνηση προχωρά σε αύξηση του φόρου επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών από το 0,2 τοις χιλίοις στο 0,35 τοις χιλίοις, από την 1η Αυγούστου 2013.\r\n

Η μεταβίβαση ακινήτων

\r\nΣε κάθε περίπτωση κατά την οποία πωλείται ακίνητο το οποίο ο πωλητής το απέκτησε από την 1η-1-2013 και μετά, ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να παρακρατά και να αποδίδει στο Δημόσιο φόρο 15% επί της υπεραξίας που τυχόν προκύπτει από τη συγκεκριμένη μεταβίβαση.\r\n

Ξεχωριστά εκκαθαριστικά για το φόρο πολυτελείας

\r\nΌσον αφορά στο φόρο πολυτελείας σε Ι.Χ., σκάφη αναψυχής και πισίνες, το εκκαθαριστικό θα σταλεί ξεχωριστά μόνο για φέτος, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί ακόμα εάν η καταβολή του φόρου θα γίνει σε δόσεις ή εφάπαξ. Από την επόμενη χρονιά, ο σχετικός φόρος θα συμπεριλαμβάνεται στο εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος.\r\n

Τι φορολογείται

\r\nΟ νέος Κώδικας ενσωματώνει όλες τις διατάξεις που έχουν ψηφιστεί με τους τελευταίους φορολογικούς νόμους και αφορούν στη φορολόγηση εισοδημάτων φυσικών προσώπων και κερδών επιχειρήσεων.\r\n\r\nΣτα φορολογητέα εισοδήματα συνυπολογίζονται πλέον και οι παροχές σε είδος εφόσον ξεπερνούν τα 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος.\r\n\r\nΑπό τα φορολογητέα εισοδήματα εξαιρούνται μεταξύ των άλλων: οι ασφαλιστικές εισφορές, τα εφάπαξ, η διατροφή μεταξύ διαζευγμένων, το ΕΚΑΣ, οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% κλπ.\r\n\r\nΑπό τη φορολογία απαλλάσσεται και το επίδομα ανεργίας που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ στους δικαιούχους ανέργους, εφόσον όμως το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του φορολογούμενου δεν υπερβαίνει ετησίως τις 10.000 ευρώ.\r\n\r\nΟι φορολογικοί συντελεστές διαμορφώνονται ως εξής:\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Φορολογητέο εισόδημα\r\n(Ευρώ)

\r\n

Φορολογικός συντελεστής\r\n\r\n(%)
≦ 25.000 22%
25.000,01 έως και 42.000 32%
>42.000 42%

\r\n

\r\n

Οι αποζημιώσεις έως 60.000 ευρώ, που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι όταν απολύονται δεν φορολογούνται. Για μεγαλύτερα ποσά οι φορολογικοί συντελεστές διαμορφώνονται ως εξής:

\r\n

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Κλιμάκιο αποζημίωσης \r\n\r\n (ευρώ) \r\n

Φορολογικός

\r\n

Συντελεστής

\r\n

60.000 \r\n

0%

\r\n

\r\n

60.000,01-100.000                                           \r\n

10%

\r\n

\r\n

100.000,01-150.000                                         \r\n

20%

\r\n

\r\n

>150.000                                       \r\n

30%

\r\n

\r\n

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια

\r\n

\r\n

Το ασφάλιστρο που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων φορολογείται αυτοτελώς:

\r\n

α) με συντελεστή 15%για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή.\r\nβ) με 10% για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή μέχρι 40.000 ευρώ και με 20% για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

\r\n

Οι παραπάνω συντελεστές αυξάνονται κατά 50% σε περίπτωση είσπραξης από το δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του, καθώς και κάθε καταβολή που γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζομένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του εργαζομένου ή πτώχευσης του εργοδότη.

\r\n\r\n

Το αφορολόγητο

\r\n

Η φορολογική έκπτωση διαμορφώνεται στις 2.100 ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των 2.100 ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

\r\n

Για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ το αφορολόγητο μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ και μηδενίζεται στις 42.000 ευρώ.

\r\n

Η παραπάνω φορολογική έκπτωση αυξάνεται κατά 200 ευρώ, όταν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία άνω του 67%.

\r\n\r\n

Οι εκπτώσεις δαπανών

\r\n

Παρελθόν αποτελούν πλέον οι εκπτώσεις δαπανών, καθώς διατηρούνται- υπό προϋποθέσεις- μόνο αυτές που αφορούν στα ιατρικά έξοδα και τις δωρεές.

\r\n

Το ποσό του φόρου μειώνεται σε ποσοστό 10% για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου. Το ποσό της μείωσης ανεξαρτήτως του ποσού των εξόδων, δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.

\r\n

Κατά 10% μειώνεται και το ποσό φόρου για δωρεές εφόσον αυτές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους τα 100 ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος.

\r\n\r\n

ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

\r\n

Για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος του φορολογουμένου και των εξαρτημένων μελών του λαμβάνονται υπόψη: η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας, τα αυτοκίνητα, τα σκάφη αναψυχής, πισίνες, αεροπλάνα κ.ά.

\r\n

Για κατοικίες

\r\n

Για τις κατοικίες, η αντικειμενική δαπάνη ορίζεται κλιμακωτά: για τα 80 πρώτα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων, 40 ευρώ το τ.μ. για τα επόμενα από 81 μέχρι και 120 τ.μ. με 65 ευρώ το τ.μ., για τα επόμενα από 121 μέχρι και 200 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων, με 110 ευρώ το τ.μ. για τα 201 έως 300 με 200 ευρώ το τ.μ. και για τα πλέον των 300 τ.μ. με 400 ευρώ το τ.μ. Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό 40 ευρώ το τ.μ.

\r\n

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κατά 40% και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τ.μ. κατά 70%. Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για μονοκατοικίες, κατά 20%.

\r\n

Τα ΙΧ

\r\n

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, ορίζεται ως εξής:

\r\n

Για τα αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. ε. σε 4.000 ευρώ, για 1.200 κ. ε. προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κ. ε. μέχρι τα 2.000 κ. ε. Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 2.000 κυβικών προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 κ. ε. και μέχρι 3.000 κυβικά. Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από 3.000 κ. ε. προστίθενται 1.200 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.

\r\n

Τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης από κάθε αυτοκίνητο μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό ως εξής: 30% για χρονικό διάστημα πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη, 50% για πάνω από 10 έτη.

\r\n

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους.

\r\n

Τα σκάφη αναψυχής

\r\n

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που τους βαρύνουν εκτιμάται με βάση το κόστος τελών ελλιμενισμού, ασφαλίστρων, καυσίμων, συντήρησης και πρακτόρευσης και ορίζεται, ανάλογα με τα μέτρα ολικού μήκους του σκάφους, ως εξής:

\r\n

Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, στο ποσό των 4.000 ευρώ, ενώ για τα πάνω από 5 μέτρα το πόσο αυτό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ το μέτρο.

\r\n

Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και 7 μέτρα, 12.000 ευρώ, πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα προστίθενται 3.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα προστίθενται 7.500 ευρώ, πάνω από 12 και μέχρι 15 μέτρα 15.000 ευρώ, από 15 και μέχρι 18 μέτρα 22.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από 18 και μέχρι 22 μέτρα 30.000 ευρώ, και πάνω από 22 μέτρα προστίθενται 50.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.

\r\n

Τα αεροσκάφη

\r\n

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου και των εξαρτώμενων μελών του και τους βαρύνουν, ορίζεται ως εξής: Για ανεμόπτερα στο ποσό 8.000 ευρώ, για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, 65.000 ευρώ, για τους 150 πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους που προσαυξάνεται με το ποσό των 500 ευρώ για κάθε ίππο πάνω από τους 150 ίππους.

\r\n

Οι πισίνες

\r\n

Η αντικειμενική δαπάνη, εξωτερικής πισίνας που προκύπτει για τον κύριο ή κάτοχο αυτής, ορίζεται, ανάλογα με την επιφάνεια της, ανά κλίμακα, σε 160 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μέχρι τα 60 τ. μ. και σε 320 ευρώ το τ.μ. για επιφάνεια άνω των 60 τ.μ.

\r\n

Προκειμένου για εσωτερική πισίνα τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται.

\r\n

Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου ορίζεται 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

\r\n\r\n

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

\r\n

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται 26% για ποσά έως 50.000 ευρώ και 33% για ποσά άνω των 50.000 ευρώ.

\r\n

Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα 3 πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας τους ο φορολογικός συντελεστής 26% μειώνεται στο 13% (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

\r\n

Με συντελεστή 13% φορολογούνται και τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση.

\r\n

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται έκπτωση όλων των δαπανών (που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της κ.λπ.).

\r\n

Δεν εκπίπτονται:

\r\n

Τροποποιήθηκε το αρχικό κείμενο για τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων τα συνολικά ποσά των καταβληθέντων τόκων από τραπεζικά δάνεια. Στην τελική της διατύπωση η επίμαχη διάταξη διαμορφώθηκε ως εξής: «Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν: α) τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδας για την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την ημερομηνία δανεισμού».

\r\n

-Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής,

\r\n

-Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές,

\r\n

-Προβλέψεις για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Κ.Φ.Ε,

\r\n

Πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων,

\r\n

-Η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα,

\r\n

-Ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε, καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ.Π.Α εισροών,

\r\n

-Το τεκμαρτό μίσθωμα σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου,

\r\n

-Οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθαρίστου εισοδήματος της επιχείρησης,

\r\n

-Οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθαρίστου εισοδήματος της επιχείρησης,

\r\n

-Οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Η προηγούμενη διάταξη δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής,

\r\n

-Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες, και

\r\n

-Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts