Εντός στόχου κινείται η εκτέλεση του Προϋπολογισμού – Πρωτογενές πλεόνασμα 2,84 δισ. το 8μηνο του 2013

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,86 δισ. ευρώ καταγράφουν τα τελικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 1,414 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 2,496 δισ. ευρώ.\r\n\r\nΕπίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2,502 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 12,484 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 7,833 δισ. ευρώ. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 34,893 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,906 δισ. ευρώ ή 5,8% έναντι του στόχου του οκταμήνου 2013 (32,987 δισ. ευρώ).\r\n\r\nΤα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30,913 δισ. ευρώ, 1,106 δισ. ευρώ ή 3,7%, υψηλότερα έναντι του στόχου του οκταμήνου (29,807 δισ. ευρώ). Συγκεκριμένα τον Αύγουστο, μετά τις ανακατανομές που επήλθαν με την οριστικοποίηση των προσωρινών στοιχείων, οι άμεσοι φόροι υπερέβησαν το μηνιαίο στόχο κατά 259 εκατ. € ή 14,1% ενώ οι έμμεσοι φόροι κατά 63 εκατ. ευρώ ή 3,4%.\r\n\r\nΣυγκεκριμένα, υπέρβαση σημείωσαν:\r\n\r\nα) Οι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών κατά 154 εκατ. € ή 91,4 %, λόγω της έναρξης είσπραξης των ΦΑΠ 2011 & 2012,\r\nβ) Οι φόροι περιουσίας κατά 75 εκατ. ευρώ ή 115,9%,\r\nγ) Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 78 εκατ. ευρώ ή 51,1%,\r\nδ) Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 25 εκατ. ευρώ ή 2,9%,\r\nε) Ο Φ.Π.Α. λοιπών προϊόντων, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη κατηγορία εισπράξεων Φ.Π.Α., κατά 94 εκατ. ευρώ ή 12%.\r\n\r\nΟι όποιες αρνητικές αποκλίσεις έναντι των στόχων ήταν περιορισμένες και εστιάστηκαν σε κατηγορίες εσόδων όπως ο Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α καυσίμων.\r\n\r\nΣημειώνεται ότι και τον Αύγουστο συνεχίστηκε η μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFA’s – πληρωμές από Πορτογαλία και Βέλγιο).\r\n\r\nΑπό τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η υστέρηση στα φορολογικά έσοδα περιορίστηκε στα 727 εκατ. ευρώ έναντι 1,060 δισ. ευρώ του επταμήνου. Με την καλή πορεία των έμμεσων φόρων, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, καθώς και την ενθαρρυντική εικόνα των εισπράξεων από φόρους εισοδήματος και παρελθόντων οικονομικών ετών, εκτιμάται ότι η προσωρινή υστέρηση των φορολογικών εσόδων θα καλυφθεί τους επόμενους μήνες.\r\n\r\nΟι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 37,395 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.425 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (40.820 εκατ. ευρώ). Συγκεκριμένα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34,850 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 2,119 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,929 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (30,376).\r\n\r\nΟι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 8,120 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 18,9%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2,829 δισ. ευρώ ή ποσοστό 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5,707 δισ. ευρώ ή ποσοστό 51,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.\r\n\r\n

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts