Εκχώρηση ακινήτων στο Δημόσιο για την αποπληρωμή χρεών – «Μπλόκο» στις μεταβιβάσεις

Καμία μεταβίβαση ακινήτου δεν θα μπορεί να γίνει από το 2014, εάν δεν έχει εξοφληθεί ο ενιαίος φόρος στα ακίνητα προβλέπει ειδική διάταξη του υπουργείου Οικονομικών. \r\n\r\n\r\n

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, ρόλο επόπτη εφαρμογής αυτής της διάταξης  αναλαμβάνουν οι συμβολαιογράφοι, οι φύλακες μεταγραφών και οι  προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων, στους οποίους το  υπ.Οικονομικών αναθέτει τον έλεγχο για το εάν έχει καταβληθεί ο ενιαίος  φόρος στα ακίνητα.

\r\n

\r\n

\r\n

Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι οι συμβολαιογράφοι  έχουν τη δυνατότητα, εάν δεν έχει πληρωθεί ο ενιαίος φόρος στα ακίνητα,  να κάνουν κανονικά τα συμβόλαια, εάν καταβάλλουν οι ίδιοι εντός τριών  ημερών από την υπογραφή των συμβολαίων τον οφειλόμενο φόρο. Διαφορετικά  θα τους επιβάλλεται πρόστιμο ύψους έως και 5.000 ευρώ.

\r\n

\r\n

Εντύπωση όμως  προκαλεί μια ακόμα διάταξη του υπ.Οικονομικών, η οποία επί της ουσίας  προβλέπει ότι πολίτες, οι οποίοι δεν θα έχουν άλλο τρόπο να εξοφλήσουν  τα χρέη τους, θα μπορούν να εκχωρήσουν το ακίνητο τους προς το Ελληνικό  Δημόσιο προκειμένου να συμψηφιστούν οι οφειλές τους με την αξία του  ακινήτου τους.

\r\n

\r\n

Όπως προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει το  υπουργείο Οικονομικών προς ψήφιση στη Βουλή το επόμενο διάστημα, όσοι  αδυνατούν να εξοφλήσουν με μετρητά τα χρέη τους θα έχουν τις εξής  επιλογές:

\r\n

\r\n

Πρώτον: Να μεταβιβάσουν σε τρίτον την πλήρη κυριότητα του  ακινήτου με ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιμήματος ή  μέρους αυτού στο Ελληνικό Δημόσιο. Με αυτόν τον τρόπο τα χρέη περνούν  στο νέο ιδιοκτήτη ο οποίος θα είναι και ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την  εξόφληση των οφειλών που έχει ο προηγούμενος ιδιοκτήτης στο Δημόσιο.

\r\n

\r\n

Δεύτερον:   Να παραχωρήσουν στο Ελληνικό Δημόσιο την πλήρη κυριότητα ακινήτου ίσης  τουλάχιστον αξίας με το ποσό του εξοφλούμενου φόρου. Εντυπωσιακή  είναι η πρόβλεψη ότι εάν μεταβιβάσει ο φορολογούμενος – οφειλέτης στο  Δημόσιο ακίνητο μεγαλύτερης αξίας από τη συνολική οφειλή και υπάρχει  διαφορά υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μεταξύ της αξίας του ακινήτου που  μεταβιβάζεται και της ληξιπρόθεσμης οφειλής, το υπερβάλλον ποσό δεν  επιστρέφεται.

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts