Γονικές παροχές τέλος – Μπλόκο σε όσους οφείλουν στο κράτος

Μπλόκο βάζει η εφορία στις μεταβιβάσεις ακινήτων με γονικές παροχές ή δωρεές σε όσους φορολογουμένους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.\r\n\r\nΤαυτόχρονα η εφορία θα κάνει ελέγχους σε βάθος μιας πενταετίας και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει κάνει μια έστω δήλωση θα μπαίνει τέλος στην μεταβίβαση.\r\n\r\nΤο κράτος θέλει να εξασφαλίσει τα χρήματά του και να βάλει τέλος στις μεταβιβάσεις που γίνονται για να αποφύγουν οι οφειλέτες τις κατασχέσεις.\r\n\r\nΥποθήκη σε ακίνητο για ληξιπρόθεσμα χρέη\r\n\r\nΈτσι τώρα για να γίνει μια απλή μεταβίβαση με γονική παροχή ή δωρεά εάν ο φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή η διαδικασία κατάρτισης του μεταβιβαστικού συμβολαίου δεν μπορεί να προχωρήσει, αν προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος δεν βάλει υποθήκη είτε το ίδιο το μεταβιβαζόμενο ακίνητο είτε κάποιο άλλο ακίνητο περιουσιακό στοιχείο του.\r\n\r\nΕπειδή στις γονικές παροχές δεν υπάρχει τίμημα, η εφορία απαιτεί την υποθήκευση ακίνητης περιουσίας (είτε του μεταβιβαζόμενου ακινήτου είτε άλλου εφόσον υπάρχει) προκειμένου να χορηγήσει φορολογική ενημερότητα για να προχωρήσει η διαδικασία της μεταβίβασης.\r\n\r\nΕπιπλέον, με τις νέες ρυθμίσεις που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 ο φορολογούμενος που θέλει να μεταβιβάσει με γονική παροχή ή δωρεά την ακίνητη περιουσία του δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει την μεταβίβαση, αν διαπιστωθεί από την εφορία ότι κατά την τελευταία πενταετία δεν υπέβαλε μία ή περισσότερες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή ακινήτων ή άλλες δηλώσεις για τις οποίες ήταν υπόχρεος.

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts