Αυτές είναι οι καλύτερες δουλειές για το 2014

Με βάση την αύξηση των θέσεων εργασίας τους και της συνολικής τους ανάπτυξης κατά 7% από το 2010 και το 2013, την αναμενόμενη ανάπτυξή τους το 2014 και με πληρωμή τουλάχιστον 16 ευρώ την ώρα, ο οργανισμός Economic Modeling Specialists εντόπισε και ταξινόμησε τις καλύτερες δουλειές για το 2014.\r\n\r\nΗ λίστα, αναρτήθηκε από το Business Insder και αποκαλύπτει τις 12 δουλειές οι οποίες αυξάνονται γρήγορα, έχουν μεγάλη ανάπτυξη και μεγάλους μισθούς για το 2014:\r\n\r\nΠρογραμματιστές λογισμικού, εφαρμογών και λογισμικού συστήματος\r\n\r\nΤι κάνουν: Σχεδιάσουν προγράμματα υπολογιστών\r\n\r\nΣυνολικές θέσεις εργασίας το 2013: 1.042,402\r\n\r\nΑύξηση και ανάπτυξη από το 2010 έως το 2013: 11%\r\n\r\nΜέσος όρος αποδοχών ανά ώρα: 32,7 ευρώ\r\n\r\n\r\n\r\nΟι πράκτορες του ΤΖΑΜΠΑ σε καλούν στην MEDIA MARKT! Γράψου τώρα για να μη χάνεις καμία ΤΖΑΜΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!\r\n\r\nΑναλυτές στην έρευνα αγοράς και ειδικοί στο μάρκετινγκ\r\n\r\nΤι κάνουν: Μελέτη των συνθηκών της αγοράς σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό εύρος\r\n\r\nΗ συνολική απασχόληση το 2013: 438095\r\n\r\nΑύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 14%\r\n\r\nΜέσος όρος αποδοχών ανά ώρα: 21.16 ευρώ\r\n\r\nΕιδικοί σε Εκπαίδευση και Ανάπτυξη\r\n\r\nΤι κάνουν: Σχεδιασμός προγραμμάτων και τη διεξαγωγή της κατάρτισης και ανάπτυξης\r\n\r\nΗ συνολική απασχόληση το 2013: 231898\r\n\r\nΑύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 8%\r\n\r\nΜέσα κέρδη ανά ώρα: 19.7 ευρώ\r\n\r\nΑναλυτές Χρηματοοικονομικών\r\n\r\nΤι κάνουν: Αξιολογούν την απόδοση των αποθεμάτων, τα ομόλογα, και άλλα είδη επενδύσεων\r\n\r\nΗ συνολική απασχόληση το 2013: 247159\r\n\r\nΑύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 7%\r\n\r\nΜέσα κέρδη ανά ώρα: 27.15 ευρώ\r\n\r\nΦυσικοθεραπευτές\r\n\r\nΤι κάνουν: Βοηθούν ασθενείς οι οποίοι έχουν τραυματισμούς ή ασθενείς που διαχειρίζονται τον πόνο τους\r\n\r\nΗ συνολική απασχόληση το 2013: 207132\r\n\r\nΑύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 7%\r\n\r\nΜέσα ωριαία κέρδη: 27.5 ευρώ\r\n\r\nΠρογραμματιστές\r\n\r\nΤι κάνουν: Δημιουργούν ιστοσελίδες και βοηθούν τις επιχειρήσεις να χτίσουν ένα εμπορικό σήμα\r\n\r\nΗ συνολική απασχόληση το 2013: 136921\r\n\r\nΑύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 11%\r\n\r\nΜέσα ωριαία κέρδη: 20.24 ευρώ\r\n\r\nΛογιστές\r\n\r\nΤι κάνουν: Ανάλυση και συντονισμός στην οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας\r\n\r\nΗ συνολική απασχόληση το 2013: 127892\r\n\r\nΑύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 10%\r\n\r\nΜέσα ωριαία κέρδη: 25.5 ευρώ\r\n\r\nΔιαχειριστές Βάσεων Δεδομένων\r\n\r\nΤι κάνουν: Χρησιμοποιούν λογισμικό για να αποθηκεύσουν και να οργανώσουν τα δεδομένα, όπως δελτία αποστολής οικονομικών πληροφοριών των πελατών\r\n\r\nΗ συνολική απασχόληση το 2013: 119676\r\n\r\nΑύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 10%\r\n\r\nΜέσα ωριαία κέρδη: 27.18 ευρώ\r\n\r\nΟργανωτές συναντήσεων, και εκδηλώσεων\r\n\r\nΤι κάνουν: Συντονίζουν συναντήσεις και εκδηλώσεις\r\n\r\nΗ συνολική απασχόληση το 2013: 87.082\r\n\r\nΑύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 14%\r\n\r\nΜέσα ωριαία κέρδη: 16.40 ευρώ\r\n\r\nΔιερμηνείς και Μεταφραστές\r\n\r\nΤι κάνουν: Μεταφράζουν πληροφορίες από τη μία γλώσσα στην άλλη\r\n\r\nΗ συνολική απασχόληση το 2013: 69.887\r\n\r\nΑύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 14%\r\n\r\nΜέσα ωριαία κέρδη: 16.27 ευρώ\r\n\r\nΜηχανικοί Πετρελαίου\r\n\r\nΤι κάνουν: Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθόδων για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου από κοιτάσματα κάτω από την επιφάνεια της γης\r\n\r\nΗ συνολική απασχόληση το 2013: 40.733\r\n\r\nΑύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 21%\r\n\r\nΜέσα ωριαία κέρδη: 46.29 ευρώ\r\n\r\n \r\n\r\nΑναλυτές Πληροφοριών Ασφάλειας\r\n\r\nΤι κάνουν: Σχεδιάζουν, την υλοποίηση, την αναβάθμιση, ή την παρακολούθηση των μέτρων ασφαλείας για την προστασία των δικτύων υπολογιστών και πληροφοριών\r\n\r\nΗ συνολική απασχόληση το 2013: 75.995\r\n\r\nΑύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 8%\r\n\r\nΜέσα ωριαία κέρδη: 30.26 ευρώ\r\n\r\nΗ λίστα, αναρτήθηκε από το Business Insder και αποκαλύπτει τις 12 δουλειές οι οποίες αυξάνονται γρήγορα, έχουν μεγάλη ανάπτυξη και μεγάλους μισθούς για το 2014:\r\n\r\nΠρογραμματιστές λογισμικού, εφαρμογών και λογισμικού συστήματος\r\n\r\nΤι κάνουν: Σχεδιάσουν προγράμματα υπολογιστών\r\n\r\nΣυνολικές θέσεις εργασίας το 2013: 1.042,402\r\n\r\nΑύξηση και ανάπτυξη από το 2010 έως το 2013: 11%\r\n\r\nΜέσος όρος αποδοχών ανά ώρα: 32,7 ευρώ\r\n\r\nΑναλυτές στην έρευνα αγοράς και ειδικοί στο μάρκετινγκ\r\n\r\nΤι κάνουν: Μελέτη των συνθηκών της αγοράς σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό εύρος\r\n\r\nΗ συνολική απασχόληση το 2013: 438095\r\n\r\nΑύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 14%\r\n\r\nΜέσος όρος αποδοχών ανά ώρα: 21.16 ευρώ\r\n\r\nΕιδικοί σε Εκπαίδευση και Ανάπτυξη\r\n\r\nΤι κάνουν: Σχεδιασμός προγραμμάτων και τη διεξαγωγή της κατάρτισης και ανάπτυξης\r\n\r\nΗ συνολική απασχόληση το 2013: 231898\r\n\r\nΑύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 8%\r\n\r\nΜέσα κέρδη ανά ώρα: 19.7 ευρώ\r\n\r\nΑναλυτές Χρηματοοικονομικών\r\n\r\nΤι κάνουν: Αξιολογούν την απόδοση των αποθεμάτων, τα ομόλογα, και άλλα είδη επενδύσεων\r\n\r\nΗ συνολική απασχόληση το 2013: 247159\r\n\r\nΑύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 7%\r\n\r\nΜέσα κέρδη ανά ώρα: 27.15 ευρώ\r\n\r\nΦυσικοθεραπευτές\r\n\r\nΤι κάνουν: Βοηθούν ασθενείς οι οποίοι έχουν τραυματισμούς ή ασθενείς που διαχειρίζονται τον πόνο τους\r\n\r\nΗ συνολική απασχόληση το 2013: 207132\r\n\r\nΑύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 7%\r\n\r\nΜέσα ωριαία κέρδη: 27.5 ευρώ\r\n\r\nΠρογραμματιστές\r\n\r\nΤι κάνουν: Δημιουργούν ιστοσελίδες και βοηθούν τις επιχειρήσεις να χτίσουν ένα εμπορικό σήμα\r\n\r\nΗ συνολική απασχόληση το 2013: 136921\r\n\r\nΑύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 11%\r\n\r\nΜέσα ωριαία κέρδη: 20.24 ευρώ\r\n\r\nΛογιστές\r\n\r\nΤι κάνουν: Ανάλυση και συντονισμός στην οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας\r\n\r\nΗ συνολική απασχόληση το 2013: 127892\r\n\r\nΑύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 10%\r\n\r\nΜέσα ωριαία κέρδη: 25.5 ευρώ\r\n\r\nΔιαχειριστές Βάσεων Δεδομένων\r\n\r\nΤι κάνουν: Χρησιμοποιούν λογισμικό για να αποθηκεύσουν και να οργανώσουν τα δεδομένα, όπως δελτία αποστολής οικονομικών πληροφοριών των πελατών\r\n\r\nΗ συνολική απασχόληση το 2013: 119676\r\n\r\nΑύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 10%\r\n\r\nΜέσα ωριαία κέρδη: 27.18 ευρώ\r\n\r\nΟργανωτές συναντήσεων, και εκδηλώσεων\r\n\r\nΤι κάνουν: Συντονίζουν συναντήσεις και εκδηλώσεις\r\n\r\nΗ συνολική απασχόληση το 2013: 87.082\r\n\r\nΑύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 14%\r\n\r\nΜέσα ωριαία κέρδη: 16.40 ευρώ\r\n\r\nΔιερμηνείς και Μεταφραστές\r\n\r\nΤι κάνουν: Μεταφράζουν πληροφορίες από τη μία γλώσσα στην άλλη\r\n\r\nΗ συνολική απασχόληση το 2013: 69.887\r\n\r\nΑύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 14%\r\n\r\nΜέσα ωριαία κέρδη: 16.27 ευρώ\r\n\r\nΜηχανικοί Πετρελαίου\r\n\r\nΤι κάνουν: Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθόδων για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου από κοιτάσματα κάτω από την επιφάνεια της γης\r\n\r\nΗ συνολική απασχόληση το 2013: 40.733\r\n\r\nΑύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 21%\r\n\r\nΜέσα ωριαία κέρδη: 46.29 ευρώ\r\n\r\nΑναλυτές Πληροφοριών Ασφάλειας\r\n\r\nΤι κάνουν: Σχεδιάζουν, την υλοποίηση, την αναβάθμιση, ή την παρακολούθηση των μέτρων ασφαλείας για την προστασία των δικτύων υπολογιστών και πληροφοριών\r\n\r\nΗ συνολική απασχόληση το 2013: 75.995\r\n\r\nΑύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 8%\r\n\r\nΜέσα ωριαία κέρδη: 30.26 ευρώ

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts