Αυτή είναι η πιο φτωχή χώρα της ΕΕ

Τη μεγαλύτερη εισοδηματική απόσταση από την ΕΕ παρουσιάζει η Βουλγαρία, η οποία σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για το 2013, παραμένει το πιο φτωχό κράτος-μέλος των “28”.\r\n\r\nΣυγκεκριμένα, το 2013, η πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση στα κράτη-μέλη της ΕΕ, εκπεφρασμένη σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS) κυμάνθηκε από το 49% (στη Βουλγαρία) έως το 138% (στο Λουξεμβούργο) του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κυμάνθηκε από το 47% (στη Βουλγαρία) έως το 264% (στο Λουξεμβούργο) του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts