Τα email των φορολογουμένων ζητά ο Χ.Θεοχάρης

Πρόσκληση σε όλους τους φορολογούμενους να αποκτήσουν – αν δεν έχουν ήδη- κωδικούς πρόσβασης στο taxis και να δηλώσουν το email τους, απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης.\r\n\r\nΌσοι έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης και έχουν δηλώσει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, θα πρέπει να την επικαιροποιήσουν μέσα στις επόμενες 30 ημέρες.\r\n\r\nΑν δεν το κάνουν και η Φορολογική Διοίκηση τους στείλει οποιαδήποτε ειδοποίηση, δεν θα έχουν το δικαίωμα να πουν «δεν την έλαβα γιατί είχα αλλάξει το email μου», ως δικαιολογία.\r\n\r\nBAZAAR ΒΙΒΛΙΩΝ! Επιλέγουμε τίτλους από 2€!\r\n\r\nΣε εγκύκλιο του ΓΓΔΕ Χ. Θεοχάρη ορίζεται ότι «οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να επικαλούνται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης οποιαδήποτε μεταβολή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι το χρόνο ενημέρωσής της».\r\n\r\nΠως δηλώνω το email – πως ενημερώνομαι\r\n\r\nΑν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης στο Taxisnet θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση στην Δ.Ο.Υ για παραλαβή κλειδαρίθμου. Στη συνέχεια, στην επιλογή «Ο Λογαριασμός μου» στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr θα πρέπει να δηλώσετε ή να επικαιροποιήσετε αν έχετε ήδη κωδικούς και έχει αλλάξει το email, στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην επιλογή «Διαχείριση Λογαριασμού».\r\n\r\nΈτσι, όταν η Φορολογική Διοίκηση θέλει να ενημερώσει τον φορολογούμενο ότι πρέπει π.χ. να πληρώσει κάποια φορολογική του υποχρέωση θα τον ειδοποιεί με email ότι έχει μήνυμα στον «Λογαριασμό» του στο taxis στην επιλογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση- e Κοινοποιήσεις».\r\n\r\nΠρακτικά δηλαδή με το ηλεκτρονικό γράμμα της εφορίας θα ενημερώνεται ο φορολογούμενος να ανατρέξει στο Taxis για να δει τι έχει αναρτηθεί στον προσωπικό του λογαριασμό που τον ενδιαφέρει.\r\n\r\nΗ πράξη που κοινοποιείται και τα συγκοινοποιούμενα με αυτή, η απόφαση και η ειδοποίηση θεωρούνται νομίμως κοινοποιηθείσες μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ανάρτηση και την κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική ειδοποίηση, της προθεσμίας αυτής αρχομένης από οποιαδήποτε ενέργεια (ανάρτηση ή ηλεκτρονική ειδοποίηση) λάβει χώρα τελευταία, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής του κοινοποιούμενου εγγράφου.\r\n\r\nΗ εκτύπωση\r\n\r\nΜε την παραλαβή στο «Λογαριασμό» taxisnet της κοινοποιούμενης πράξης από το φορολογούμενο, δημιουργείται στο σύστημα taxisnet ηλεκτρονικό εκτυπώσιμο πιστοποιητικό παραλαβής, που φέρει μοναδικό αριθμό και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του φορολογούμενου, το είδος, τον αριθμό, την ημερομηνία και το όργανο έκδοσης της πράξης και των συγκοινοποιούμενων, της απόφασης ή της ειδοποίησης, την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής στο «Λογαριασμό» taxisnet καθώς και τα ηλεκτρονικά ίχνη ανάρτησης.\r\n\r\nΤο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό παραλαβής καταχωρίζεται στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης και είναι διαθέσιμο σε κάθε περίπτωση που τυχόν απαιτηθεί.\r\n\r\nΣτην ηλεκτρονική ειδοποίηση που αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φορολογουμένου με την ανάρτηση της πράξης, της απόφασης ή της ειδοποίησης αναφέρεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του φορολογουμένου, το όνομα ή η επωνυμία αυτού και το είδος της πράξης, απόφασης ή ειδοποίησης κατά περίπτωση που αναρτάται.\r\n\r\ntoxrima.gr

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts