ΟΑΕΔ: Τα «άγνωστα» επιδόματα

Βοηθήματα που χορηγεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού και που δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό – Δείτε τι δικαιολογητικά χρειάζονται\r\n\r\nΕπειδή οι εποχές είναι δύσκολες και αρκετοί συμπολίτες μας βρίσκονται στα όρια της απόγνωσης λόγω οικονομικής δυστοκίας και ανεργίας, το newsbomb σας παρουσιάζει τη λίστα των επιδομάτων που χορηγεί ο ΟΑΕΔ, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.\r\n\r\nΠιο συγκεκριμένα αν ανήκετε σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες μπορείτε να προσκομίσετε τα απαραίτητα έγγραφα και να λάβετε τα επιδόματα που αναλογούν στην περίπτωσή σας.\r\n\r\nΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ\r\n\r\nΠοιοι είναι οι δικαιούχοι\r\n\r\nΟι Έλληνες (πολιτικοί πρόσφυγες), που επαναπατρίζονται για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφ’όσον είναι άνεργοι, γραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. του τόπου κατοικίας τους δικαιούνται να λάβουν το ειδικό βοήθημα για παλλινοστούντες.\r\n\r\nΠοιο είναι το ύψος του βοηθήματος και πότε καταβάλλεται\r\n\r\nΤο βοήθημα σε παλιννοστούντες είναι ίσο προς 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Το βοήθημα καταβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 μηνών από τον επαναπατρισμό των δικαιούχων.\r\n\r\nΤι δικαιολογητικά απαιτούνται:\r\n\r\n-Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι κάτοχοι διαβατηρίου με τις ενδείξεις σ’ αυτό από την αρμόδια πρεσβεία ότι ο κάτοχος έχει την ιδιότητα του πολιτικού πρόσφυγα ή είναι ομογενής, που προέρχεται από χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και την ένδειξη εισόδου στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση (Σφραγίδα Παλιννόστησης). Για την απόδειξη της υπηκοότητάς τους οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν ένα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:\r\n\r\n-Προσωρινό διαβατήριο στο οποίο αναγράφεται ως υπηκοότητα η Ελληνική\r\n-Ελληνικό διαβατήριο στο οποίο αναφέρεται η φράση «Ιθαγένεια Ελληνική» χωρίς να αναφέρεται η φράση «Υπηκοότητα Ελληνική»\r\n-Βεβαίωση Αστυνομίας περί κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση δελτίου ταυτότητας στην οποία αναφέρεται, ότι έχει ήδη εγγραφεί στα Δημοτολόγια του σχετικού Δήμου με τον αντίστοιχο Α/Α Δημοτολογίου\r\n- Πιστοποιητικό ή Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως μεταφρασμένη στην Ελληνική εφόσον εκδόθηκε από Αλλοδαπή Αρχή και όπου αναφέρεται σαφώς, ότι η υπηκοότητα του ατόμου αυτού είναι Ελληνική\r\n- Απόφαση Νομάρχη που καθορίζει την Ελληνική Ιθαγένειά τους, χωρίς να υπάρχει η ένδειξη «υπηκοότητα».\r\n\r\nΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ\r\n\r\nΣε ποιους καταβάλλεται το βοήθημα\r\n\r\nΣτους ανέργους, που δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί κ.λ.π), μετά τη λήξη της επιδότησης, λόγω ανεργίας εφ’ όσον παραμείνουν για ένα μήνα ακόμη άνεργοι και εφόσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ένα καθορισμένο ποσό. Για το έτος 2013, το ποσό ανέρχεται στα 9.977,99 €. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.\r\n\r\nΠώς υπολογίζεται το βοήθημα\r\n\r\nΤο βοήθημα ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.\r\n\r\nΤι δικαιολογητικά απαιτούνται\r\n\r\n-Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης\r\n-Κάρτα ανεργίας θεωρημένη.\r\n\r\nΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ\r\n\r\nΠοιοι είναι δικαιούχοι του βοηθήματος\r\n\r\nΟι άνεργοι που δεν έχουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί κ.λ.π)  και παραμένουν γραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για τρεις μήνες. Προϋπόθεση για να λάβουν το βοήθημα είναι να έχουν πραγματοποιήσει 60 τουλάχιστον ημερομίσθια κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται της εγγραφής τους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και το εισόδημά τους να μην υπερβαίνει ένα καθορισμένο ποσό. Για το έτος 2013 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 9.977,99 €. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.\r\n\r\nΠώς υπολογίζεται το βοήθημα\r\n\r\nΤο επίδομα είναι ίσο προς 15 βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας και καταβάλλεται ανά τρίμηνο σε τρεις συνολικά δόσεις μέσα στο ίδιο έτος.\r\n\r\nΤι δικαιολογητικά απαιτούνται\r\n\r\n-Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή αντίγραφο Φορολογικής δήλωσης\r\n\r\n- Βιβλιάριο ενσήμων.\r\n\r\nΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ\r\n\r\nΠοιοι είναι δικαιούχοι του βοηθήματος\r\n\r\nΤο βοήθημα μπορούν να λάβουν αποφυλακισμένοι, εφ’ όσον δεν είναι υπότροποι, μέσα σε τρεις μήνες από την αποφυλάκισή τους και εφόσον διαθέτουν ευνοϊκή έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας της φυλακής.\r\n\r\nΠώς υπολογίζεται το βοήθημα\r\n\r\nΤο ύψος του βοηθήματος ανέρχεται σε 15 βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας.\r\n\r\nΤι δικαιολογητικά απαιτούνται\r\n\r\nΟι δικαιούχοι υποβάλλουν στον ΟΑΕΔ:\r\n\r\n-Αποφυλακιστήριο\r\n-Έκθεση κοινωνικής λειτουργού (της κοινωνικής υπηρεσίας της φυλακής) ή του Διευθυντή των Φυλακών\r\n-Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης.\r\n\r\nΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ\r\n\r\nΣε ποιους καταβάλλεται το επίδομα\r\n\r\nΣε όσους υπηρέτησαν παρατεταμένη θητεία, ή κλήθηκαν για μετεκπαίδευση στις ένοπλες δυνάμεις. Η είσπραξη του επιδόματος γίνεται μέχρι τρεις μήνες από την απόλυση των δικαιούχων από το στρατό.\r\n\r\nΠροϋποθέσεις για τη χορήγησή του από τον ΟΑΕΔ\r\n\r\nΟι δικαιούχοι πρέπει κατά το έτος πριν την κατάταξή τους ή κατά το τελευταίο 15μηνο πριν τη χορήγηση του επιδόματος να είχαν πραγματοποιήσει 150 ημερομίσθια, χωρίς σε αυτά να υπολογίζονται τα ημερομίσθια των 3 τελευταίων μηνών.\r\n\r\nΤι δικαιολογητικά απαιτούνται\r\n\r\n-Πιστοποιητικό τύπου Α’ από την Στρατολογία.\r\n-Τα βιβλιάρια των ενσήμων από την αρχή της ασφάλισης του δικαιούχου\r\n

\r\nΠηγή: newsbomb.gr

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts