Και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι στο «στόχαστρο»

Δεν βγαίνουν τα νούμερα των 11.000 απολύσεων που πρέπει να γίνουν μέσα στο 2014. Η τρόικα επιστρέφει αμέσως μετά τις ευρωεκλογές και το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τρέχει να προλάβει.\r\n\r\nΜπορεί να είναι εκατοντάδες οι υπάλληλοι των οποίων το οκτάμηνο της διαθεσιμότητας λήγει μέσα στο επόμενο διάστημα, είναι όμως χιλιάδες οι απολύσεις που πρέπει να γίνουν μέσα στο επόμενο επτάμηνο που απομένει ως το τέλος του έτους όπως έχει ήδη συμφωνηθεί με την τρόικα.\r\n\r\nΈτσι περνούν από κόσκινο χιλιάδες υπάλληλοι με πρώτους εκείνους που δεν έχουν προσληφθεί με κάποιο διαγωνισμό ΑΣΕΠ τα προηγούμενα χρόνια.\r\n\r\nΚάπως έτσι πρώτοι μπαίνουν οι συμβασιούχοι των οποίων οι συμβάσεις μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου με τον περιβόητο νόμο Παυλόπουλου, αλλά και όσοι έχουν προσληφθεί σε εταιρείες και νομικά πρόσωπα του Δημοσίου.\r\n\r\nΉδη ο Κ. Μητσοτάκης σε συνάντηση που είχε με τις διοικήσεις 14 Ανώνυμων Εταιριών και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου ζήτησε την επίσπευση της διαδικασίας ελέγχου εγκυρότητας των πτυχίων και των υπόλοιπων πιστοποιητικών των υπαλλήλων τους.\r\n\r\nΣτη σύσκεψη συμμετείχαν οι διοικήσεις των ΟΣΥ, Σταθερές Συγκοινωνίες, ΟΣΕ, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, ΜΟΔ, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΛΠΝΟ, Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, ΕΛΓΑ, ΟΔΙΕ και Αττικό Μετρό.\r\n\r\nΟ έλεγχος εποπτεύεται από το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις διευθύνσεις διοικητικού στο στενό και ευρύτερο Δημόσιο. Ταυτόχρονα έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης για τις ενέργειες και τα αποτελέσματα των ελέγχων.\r\n\r\nΣυγκεκριμένα, όλοι οι φορείς του Δημοσίου είναι υποχρεωμένοι να πιστοποιηθούν στο εν λόγω σύστημα και να καταχωρούν στη συνέχεια τις ενέργειες που έχουν κάνει για να ελέγξουν την εγκυρότητα των δικαιολογητικών, αλλά και τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών.\r\n\r\nΟι συμβασιούχοι αορίστου χρόνου την ίδια ώρα που μπαίνουν στο στόχαστρο υπολογίζονται σε περίπου 45.000 καθώς μόνο με τον λεγόμενο νόμο Παυλόπουλου έχουν μετατραπεί σε αορίστου χρόνου 32.000 συμβάσεις.\r\n\r\nΜε υπουργική απόφαση λοιπόν τώρα εφαρμόζεται η νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 42 του νόμου 4250/2014 – «Επανέλεγχος μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ».\r\n\r\nΜε αυτή την απόφαση καθορίζονται τα εφαρμοζόμενα κριτήρια και η διαδικασία επανελέγχου των συμβάσεων, όπως οι προτεραιότητες των φορέων ή των ειδικοτήτων που θα ελεγχθούν, η σύνθεση των κλιμακίων ελέγχου, ο καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την περαίωση του έργου και η υποβολή περιοδικών εκθέσεων προόδου του έργου.\r\n\r\nH απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης προβλέπει:\r\n\r\n- Την έκδοση εγκυκλίου από το υπουργείο, με την οποία θα ζητείται από τις διευθύνσεις διοικητικού του συνόλου των φορέων του Δημοσίου να γνωστοποιήσουν αναλυτικά τα στοιχεία όσων μετέτρεψαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου σε αορίστου χρόνου, προκειμένου να συνταχθεί συνολική κατάσταση όλων των συμβασιούχων, καθώς και της διαδικασίας με την οποία πραγματοποιήθηκε η μετατροπή. Η συνολική κατάσταση θα προωθηθεί μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής, αρμοδίως, στα κλιμάκια ελέγχου και το ΑΣΕΠ.\r\n\r\n- Τη συγκρότηση των κλιμακίων ελέγχου ανά φορέα ή ομάδες φορέων. Σημειώνεται, ότι το κάθε κλιμάκιο θα αποτελείται, τουλάχιστον, από δύο μέλη και θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε αυτό, επιθεωρητής ή βοηθός επιθεωρητής ελεγκτικού οργάνου του Δημοσίου. Σε περίπτωση επιλογής υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ και βαθμού τουλάχιστον Δ’, ο υπάλληλος αποδεσμεύεται από την άσκηση των λοιπών υπηρεσιακών καθηκόντων του.\r\n\r\n- Τη θεσμοθέτηση συνεργασίας των συντονιστών των κλιμακίων για επανέλεγχο υποθέσεων ομοειδών φορέων και υιοθέτηση πρότυπων ελέγχων και εκθέσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιομορφία και αρτιότητα του ελέγχου σε ομοειδείς φορείς.\r\n\r\n- Την περιγραφή των διαδικασιών ελέγχου και των αρμοδιοτήτων των κλιμακίων, καθώς και τη ρητή υποχρέωση των φορέων να διευκολύνουν το έργο των ελεγκτών.\r\n\r\n- Την περιγραφή του τρόπου και της διαδικασίας υποβολής του επαρκώς αιτιολογημένου πορίσματος στο ΑΣΕΠ.\r\n\r\n- Την περιγραφή ενδεικτικών συμπεριφορών που συνιστούν λόγο παράνομης μετατροπής, όπως η τυχόν χρήση πλαστών δικαιολογητικών, η υποβολή αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και η παρασιώπηση ή απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων.\r\n\r\n- Τη δυνατότητα προηγούμενης ακρόασης του υπαλλήλου να εκφράσει τις θέσεις του ενώπιον του κλιμακίου ελέγχου και του ΑΣΕΠ.\r\n\r\n- Το δικαίωμα του ΑΣΕΠ να αναπέμψει το πόρισμα στο κλιμάκιο ελέγχου, εάν θεωρήσει ότι δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη η έκθεση.\r\n\r\n- Την υποχρέωση του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου να εκδώσει, αμελλητί, πράξη, με την οποία διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης και η κατάργηση της θέσης, σε περίπτωση που το ΑΣΕΠ κρίνει ότι στο πρόσωπό του δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις μετατροπής της σχέσης εργασίας με υπαιτιότητα του υπαλλήλου.\r\n\r\n- Τη σύνταξη συγκεντρωτικής έκθεσης από το ΑΣΕΠ, προκειμένου να κωδικοποιηθούν τα συμπεράσματα και να υπάρξει συνολική αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης.\r\n\r\nΠηγή: newsit.gr

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts