Αμφίπολη: Τα προβλήματα των αρχαιολόγων στον 3ο θάλαμο του τύμβου

Η λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα προκειμένου να επιτραπεί η ασφαλής εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης χώματος από τον τρίτο θάλαμο του υπό ανασκαφή μνημείου στον λόφο Καστά τηςΑμφίπολης, σύμφωνα με την νέα ενημέρωση του Υπουργείου Πολιτισμού.\r\n\r\nΕξαιτίας, μάλιστα, της δυσκολίας πρόσβασης στον χώρο και της ιδιαίτερης προσοχής που απαιτείται λόγω της δυσμενούς δομικής κατάστασης η οποία διαπιστώθηκε, η εφαρμογή των μέτρων αντιστήριξης και υποστήλωσης θα χρειαστεί αρκετές ημέρες δουλειάς.\r\n\r\nΤα δεδομένα αυτά προέκυψαν από την είσοδο στον χώρο που έγινε από μέλη της διεπιστημονικής ομάδας την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου η οποία έγινε από την υφιστάμενη οπή στον τοίχο του τρίτου διαφράγματος.\r\n\r\nΠαράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες γεωμετρικής τεκμηρίωσης του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου του ενώ ο Δήμος Αμφιπόλεως τοποθέτησε νυχτερινό φωτισμό και σύστημα ασφαλείας.\r\n\r\nΣυγκεκριμένα, η ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αναφέρει ότι την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου έγινε η είσοδος στον τρίτο θάλαμο του μνημείου, από την υφιστάμενη οπή στον τοίχο του τρίτου διαφράγματος, προκειμένου να τεκμηριωθεί αρχαιολογικά η υφιστάμενη εικόνα του και να διαπιστωθεί η δομική κατάσταση του θαλάμου, ώστε να σχεδιαστούν τα αναγκαία μέτρα αντιστήριξης και υποστύλωσης.\r\n\r\n«Από την επί τόπου παρατήρηση προέκυψαν τα ακόλουθα δεδομένα: Το ύψος του αμμώδους χώματος βρίσκεται χαμηλότερα από ότι στους προηγούμενους δυο χώρους. Επί των χωμάτων διαπιστώνονται αμμώδη φυσικά ιζήματα με απολιθώματα από όστρεα, που προέρχονται από το φυσικό έδαφος του λόφου Καστά. Σύμφωνα με τις γεωλογικές παρατηρήσεις φαίνεται ότι η επίχωση παραμένει αδιατάρακτη» αναφέρει το υπουργείο.\r\n\r\nΗ θόλος είναι κατασκευασμένη από πωρόλιθο, όπως και στους προηγούμενους θαλάμους, ενώ στους τρεις κατακόρυφους τοίχους-ανατολικό, δυτικό και βόρειο- στο ορατό μέρος, επαναλαμβάνεται η ίδια μορφή μαρμάρινης επικάλυψης, όπως και στους δυο προηγούμενους θαλάμους, με ορθοστάτες, στέψη και ιωνικό επιστύλιο.\r\n\r\nΣτο νότιο τοίχο -στο εμφανές μέρος του- δεξιά και αριστερά του θυρώματος, συνεχίζεται η μαρμάρινη επικάλυψη. Οι υπερκείμενοι πωρόλιθοι καλύπτονται με επίχρισμα κόκκινου χρώματος. Όπως αναφέρει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του, έχει καταπέσει το εσωτερικό τμήμα του υπερθύρου.\r\n\r\nΣύμφωνα με την ανακοίνωση, η θόλος του θαλάμου δείχνει να βρίσκεται σε κατάσταση οριακής ισορροπίας, με τους θολίτες στην περιοχή της στέψης να παρουσιάζουν άνοιγμα αρμών, σε ικανό βάθος, από την εσωτερική επιφάνειά της.\r\n\r\nΣτο σύνολο σχεδόν των θολιτών παρατηρούνται ρηγματώσεις και επιπλέον σε εκτεταμένες περιοχές, εκατέρωθεν της στέψης, διαπιστώθηκε σημαντική απώλεια μάζας του υλικού.\r\n\r\n«Οι μαρμάρινοι ορθοστάτες περιμετρικά, στο ορατό τμήμα των κατακόρυφων τοίχων παρουσιάζουν συστηματικά αποκολλήσεις τεμαχίων τα οποία εντοπίστηκαν στην επιφάνεια της επίχωσης, φωτογραφήθηκαν, αριθμήθηκαν και περισυνελέγησαν. Οι αποκολλήσεις φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα έντονης καταπόνησης, πιθανώς από τις μεγάλου ύψους επιχώσεις επί της θόλου. Συγκεκριμένα, το νότιο τμήμα του θαλάμου φορτίζεται από γαίες ύψους 2 μ. περίπου, ενώ στο βόρειο τμήμα οι γαίες έχουν ύψος περί τα 12-13μ» αναφέρει το υπουργείο.\r\n\r\n«Τα ανωτέρω τεχνικά δεδομένα δεν επιτρέπουν την ασφαλή εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης χώματος από τον τρίτο θάλαμο, πριν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας» τονίζει η ανακοίνωση.\r\n\r\nΕιδικότερα, για την αντιστήριξη-υποστύλωση του θαλάμου, θα χρησιμοποιηθεί ισχυρότερη διάταξη από αυτή των δύο προηγούμενων θαλάμων. Θα περιλαμβάνει σύστημα οριζόντιων πλαισιωτών δοκών, κατά μήκος και πλάτος του θαλάμου, για την αντιστήριξη των κατακόρυφων τοίχων από τις γεωστατικές ωθήσεις.\r\n\r\nΓια την στήριξη της θόλου θα χρησιμοποιηθούν μεταλλικές σωληνωτές δοκοί. Η απομάκρυνση του χώματος θα γίνεται τμηματικά, κατά περιοχές της επίχωσης, ώστε να καθίσταται εφικτή η ασφαλής προσαρμογή της έδρασης των αντιστηρίξεων.\r\n\r\nΣύμφωνα με το υπουργείο, η εφαρμογή των μέτρων αντιστήριξης και υποστύλωσης, εξαιτίας της δυσκολίας πρόσβασης στο χώρο και της απαίτησης ιδιαίτερης προσοχής, λόγω της δυσμενούς δομικής κατάστασης, θα απαιτήσουν αρκετές μέρες εργασίας.\r\n\r\nΠαράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες γεωμετρικής τεκμηρίωσης του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου του, ενώ ο Δήμος Αμφιπόλεως τοποθέτησε νυχτερινό φωτισμό και σύστημα ασφαλείας.\r\n\r\nΠηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts