Τα νοικοκυριά έχασαν ακόμη 3,1 δισ. ευρώ!

Βουτιά στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών καταγράφει για το τέταρτο τρίμηνο του 2012 η ΕΛΣΤΑΤ.\r\n\r\nΣυγκεκριμένα στο τέταρτο τρίμηνο του 2012, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 8,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 35,4 δισ. ευρώ σε 32,3 δισ. ευρώ. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση κατά 13% των αποδοχών των εργαζομένων, στην μείωση κατά 5% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά και στην αύξηση κατά 8% των φόρων στο εισόδημα και την περιουσία που πληρώνουν τα νοικοκυριά.\r\n\r\nΕτσι, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μειώθηκε κατά 11,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 33,9 δισ. ευρώ σε 30,2 δισ. ευρώ.\r\n\r\nΤο ποσοστό αποταμίευσης ήταν 5,9% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με 2,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2011.\r\n\r\nΟ δανεισμός του ελληνικού δημοσίου\r\n\r\nΌπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012 οι καθαρές δανειακές ανάγκες του συνόλου της οικονομίας απέναντι στην αλλοδαπή ήταν 0,3 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011 (που οι δανειακές ανάγκες ανέρχονταν σε 2,8 δισ. ευρώ) υπήρξε μείωση του καθαρού δανεισμού, λόγω της μείωσης του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου – ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισαγωγών – και της αύξησης των καθαρών εισοδημάτων και των (τρεχουσών και κεφαλαιακών) μεταβιβάσεων που λαμβάνονται από την αλλοδαπή – κυρίως λόγω μείωσης των τόκων που πληρώνει η χώρα με την εφαρμογή του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων της Ελληνικής Κυβέρνησης με εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα (PSI).\r\n\r\nΟι καθαρές δανειακές ανάγκες του τομέα της γενικής κυβέρνησης κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012 ανέρχονταν σε 2,9 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011 που ήταν 2,8 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η αύξηση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης το τρίτο τρίμηνο του 2012 οφείλεται κυρίως σε κεφαλαιακές μεταβιβάσεις της Γενικής Κυβέρνησης στα πλαίσια του προγράμματος των κρατικών ενισχύσεων σε συγκεκριμένες τράπεζες.

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts