Ειδικές μειωμένες τιμές σε ανέργους

Στο πλαίσιο ανάληψης νέων πρωτοβουλιών και δράσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής υποστήριξης των ανέργων, ο ΟΑΕΔ προτρέπει τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την παροχή ειδικών τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες θα απευθύνονται αποκλειστικά σε κατόχους κάρτας ανεργίας.\r\n\r\nΟ οργανισμός υποδέχεται την εθελοντική συμμετοχή των επιχειρήσεων, η οποία εντάσσεται στη λογική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η συμμετοχή αυτή θα καθιστά τις κοινωνικά ευαισθητοποιημένες εταιρίες κοινωνούς στην πρωτοβουλία για την ενίσχυση της κοινωνικής υποστήριξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της χώρας μας και την άμβλυνση των επιπτώσεων του φαινομένου ανεργίας.\r\n\r\nΟ καθορισμός των τρόπων παροχής, καθώς και των συναφών όρων και προϋποθέσεων για τισ ειδικές τιμές αποτελεί ευθύνη των επιχειρήσεων. Επίσης, έγκειται στην διακριτική τους ευχέρεια ο ορισμός των προϊόντων που θα διατίθενται σε ειδικές τιμές για τους εγγεγραμμένους ανέργους. Η πρωτοβουλία θα εξακολουθεί να υλοποιείται όσο οι εταιρίες εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή.\r\n\r\nΟι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τη δράση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού και του σχετικού micro site, το οποίο θα λειτουργεί ενημερωτικά.\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΟΤΑ trofima-pota-anergoi-oaed

\r\n

Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.ΡΑΛΛΗ 26 ΑΘΗΝΑ\r\n\r\n2103482000-2111034820 Έκπτωση έως 35% σε βασικά της προϊόντα\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
Π.Γ.NIKAΣ Α.Β.Ε.E. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 210 8187300 Έκπτωση κατά 21% στις γαλοπούλες NIKAS, βραστή και καπνιστή και κατά 33% στην πάριζα NIKAS.\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
PEPSICO- ΗΒΗ ΑΒΕ ΚΟΡΩΠΙ\r\n\r\n210 6699000 100.000 εκπτωτικά κουπόνια για ανέργους από την PepsiCo-ΗΒΗ & Tasty\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΡΛΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ,  210 4622872
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΑΝΤΑΛΑΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗ, 210 8821616
ΒΙΟΤΕΥΜΑ ΙΛΙΟΝ\r\n\r\n210 2628000 Εκπτωση 10% σε όλα προϊόντα\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ELBISCO ABEE ΠΙΚΕΡΜΙ\r\n\r\n210 6039712 Το αλεύρι Αλλατίνη για όλες τις χρήσεις  (συσκευασία 1κιλού με έκπτωση -0,21€) προσφέρεται με επιπλέον μειωμένη τιμή κατά 0,40 €, ενώ οι φρυγανιές σίτου Elite (συσκευασία 3+1 δώρο, 4Χ125γρ.) προσφέρονται με μειωμένη τιμή κατά 0,50€.\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ “ΑΥΓΕΡΗΣ” ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ\r\n\r\n210 4817244 Ειδικές τιμές σε ανέργους\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΙΝΔΟΣ\r\n\r\n2310 798483-4 Κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ\r\n\r\n210 2220519 10% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες\r\n\r\n 
\r\n

ΕΣΤΙΑΣΗ food-icon1\r\n

\r\n

GOODYS ΜΑΡΟΥΣΙ\r\n\r\n2113493300 Οι άνεργοι μπορούν να επισκεφτούν τα εστιατόρια Goody’s και να έχουν έκπτωση 10%\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
LA PASTERIA ΣΠΑΤA, 210 3541600 Κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
EVEREST ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ\r\n\r\n2103541600 10% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
BAR.B.Q. Ν. ΣΜΥΡΝΗ\r\n\r\n210 9319675 Έκπτωση 20% σε ανέργους\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
OLYMPUS PLAZA ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ\r\n\r\n2103541600 Στους κατόχους κάρτας ανεργίας 10% έκπτωση σε όλα τα είδη των καταστημάτων Olympus Plaza (εκτός των mini market)\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
FLOCAFE ΜΑΡΟΥΣΙ\r\n\r\n2113493300 Έκπτωση 20%\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
FOOD PLUS S.A. (PIZZA HUT) ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗ\r\n\r\n211 3007300 Κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
\r\n

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ekpaideusi-anergoi-oaed1

\r\n

ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΑΘΗΝΑ\r\n\r\n210 8225983 Κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
IΙΕΚ ΔΟΜΗ ΑΘΗΝΑ\r\n\r\n210 3840552 Έκπτωση σε άνεργους\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑ\r\n\r\n210 8224074 Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ παρέχει μειωμένες τιμές κατά 20% στο αρχικό κόστος των διδάκτρων, για τα μέλη οικογενειών ανέργων που επιθυμούν να σπουδάσουν.\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ΚΕΑΣ-ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΑΘΗΝΑ\r\n\r\n2105279500 Μειωμένες τιμές κατά 20% στο αρχικό κόστος των διδάκτρων, για όλους τους ανέργους, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους την Κάρτα Ανεργίας\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
KARIERA SEMINARS ΜΑΡΟΥΣΙ\r\n\r\n2108115300 Έκπτωση 15% σε όλους τους κατόχους  κάρτας ανεργίας για οποιαδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ΚΕΚ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ\r\n\r\n210 3689354 Κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΘΗΝΑ\r\n\r\n210 3832800-210 3824164 Μείωση έως 15% επί της αξίας των σεμιναρίων*, σε όλους τους κατόχους κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
4W ΑΘΗΝΑ\r\n\r\n210 7782401 Έκπτωση 10% στα προγράμματα Web Design\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑ\r\n\r\n210 3832800 Ειδικές τιμές σε άνεργους\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ΕΥΡΩΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΘΗΝΑ\r\n\r\n210 3301110 Έκπτωση έως 40% για ανέργους\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πλήροφορίες
CARIERRA BUSINESS & COMPUTING SCHOOL ΑΘΗΝΑ\r\n\r\n210 5279500 Κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ THE PRO ΑΘΗΝΑ 210 7488131
INFOTECH ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ\r\n\r\n2310 501970 Ειδικές τιμές σε άνεργους\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
MEDITERRANEAN COLLEGE ΑΘΗΝΑ\r\n\r\n210 8899600 Ειδικές τιμές στους άνεργους\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ΙΕΚ PRAXIS ΑΘΗΝΑ\r\n\r\n210 8230090 Ειδικές τιμές σε άνεργους\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΛΙΤΣΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ\r\n\r\n24920 22400 Ειδικές τιμές σε άνεργους
ΚΕΛΕ –ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΘΗΝΑ\r\n\r\n210 3817694 15% στις τιμές των Προγραμμάτων μας και παροχή δωρεάν Εκπαιδευτικών Μηχανογραφικών Προγραμμάτων (ERP SOFTONE ΚΑΙ UNION)\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
IST COLLEGE ΜΟΣΧΑΤΟ\r\n\r\n210 4822222 Κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ INTERGRAPHICS ΑΘΗΝΑ\r\n\r\n210 3838808 Έκπτωση 25% στο αρχικό κόστος των διδάκτρων, επίσης Δωρεάν εκμάθηση ηλεκτρονικού υπολογιστή και σημαντική στήριξη μέσω του Γραφείου Επαγγελματικής αποκατάστασης του Ομίλου.
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ\r\n\r\n2310 252635 Εκπαιδευτική Διαδικασία : ΔΩΡΕΑΝ, Απεριόριστη πρακτική εξάσκηση σε περιβαλλον εξετάσεων\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
CITY UNITY COLLEGE ΑΘΗΝΑ\r\n\r\n210 3243221-2 20% έκπτωση στο αρχικό κόστος των διδάκτρων για όλους τους ανέργους, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους κάρτα ανεργίας\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ALPINE CENTER ΓΛΥΦΑΔΑ\r\n\r\n210 89 83 022 20% έκπτωση στο αρχικό κόστος των διδάκτρων για όλους τους ανέργους, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους κάρτα ανεργίας\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΕΠΕ ΜΑΡΟΥΣΙ\r\n\r\n210 6147001-2 Προσφέρουμε σε όλους τους ανέργους επιδοτούμενους ή μη, έκπτωση 50% επί του συνολικού κόστους συμμετοχής στο κάθε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ΑΝΟΔΟΣ ΑΕ ΥΜΗΤΤΟΣ\r\n\r\n210 9717016 Παρέχεται Έκπτωση 50% στο αρχικό κόστος εκμάθησης των παρακάτω δημοφιλών εφαρμογών της Adobe\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
POWER TAX TRAINING ΜΑΡΟΥΣΙ 210 6231894
ΙΕΚ ΩΜΕΓΑ ΑΘΗΝΑ 210 3230444
COMPUTER STUDIES ΣΕΡΡΕΣ\r\n\r\n23210 25530 Έκπτωση έως 30% για ανέργους\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ \r\nΛΟΥΠΕΤΗ – ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2641053193
EASY COMPUTER SCHOOL ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ\r\n\r\n2310 213813,\r\n2310 519700 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ παρακολούθησης ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη  για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πληροφορικής.\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
CAD STUDIES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ\r\n\r\n2310 282833 20% στο αρχικό κόστος εκμάθησης για κάθε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
COMPUTER PROGRAM ΣΕΡΡΕΣ\r\n\r\n23210 53453 Με την επίδειξη της κάρτας τους, οι ενδιαφερόμενοι θα απολαμβάνουν έκπτωση 10% στην εκπαίδευση και 3% σε υπολογιστές και περιφερειακά.\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
\r\n

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΒΙΒΛΙΑ

\r\n

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ\r\n\r\n210 3671010 Ελεύθερη είσοδος στους κατόχους κάρτας ανεργίας
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ\r\n\r\n210 3323313 15% σε όλα τα ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
IANOS ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ\r\n\r\n2310 284 833 10% έκπτωση σε όλα τα ελληνικά βιβλία &\r\n\r\n30% έκπτωση στα βιβλία των Εκδόσεων ΙΑΝΟS\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
\r\n

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

\r\n

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ / ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ\r\n\r\n24670 86137 Προς όλους τους ανέργους έκπτωση 10% για την τακτοποίηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
SAP HELLAS A.E. Π.ΦΑΛΗΡΟ\r\n\r\n210 9473956 Κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
\r\n

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

\r\n

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ\r\n\r\n210 6416600 Κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘHΝΑ\r\n\r\n210 8691900 Κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
MICROMEDICA ΕΠΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ\r\n\r\n210 9738950 Μειώνει κατά  12 %  τις τιμές στις διαγνωστικές εξετάσεις  που χρειάζονται οι άνεργοι.\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ\r\n\r\n210 9819100\r\n210 9813097 Κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ\r\n\r\n2310 425901 Ειδικές τιμές στον τιμοκατάλογο για άνεργους\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
\r\n

ΦΑΡΜΑΚΑ – ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

\r\n

APIVITA ΑΘΗΝΑ\r\n\r\n210 3640560 20% έκπτωση σε ανέργους\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ADVANCE PHARMACIES ΑΘΗΝΑ\r\n\r\n210 2711840 Ειδικές τιμές σε ανέργους\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ΕΨΙΛΟΝ 5 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ\r\n\r\n«REFAN» ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 37\r\n\r\nΕΛΛΗΝΙΚΟ 25% έκπτωση σε ανέργους
\r\n

ΕΝΔΥΣΗ – ΥΠΟΔΗΣΗ

\r\n

TRIUMPH Ν.ΙΩΝΙΑ\r\n\r\n2102597700 Έκπτωση -20% σε όλα τα προϊόντα της εταιρείας
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ\r\n\r\n2394025810 25% ειδική έκπτωση σε ανέργους κατόχους κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
PARANOIA ΑΘΗΝΑ\r\n\r\n2108253541 Έκπτωση 25% μόνο με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας σας\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
DECIBEL – ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ ΑΓΡΙΝΙΟ 26410 34414
SONICK – ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 26510 79882
ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΒΑΡΒΑΡΑ\r\n\r\n«MAISON DES CRAVATES» ΚΗΦΙΣΙΑΣ 285 ΚΗΦΙΣΙΑ Έκπτωση 15% στα είδη pagoni\r\n\r\nΈκπτωση 10% στα επώνυμα είδη
Η. & Σ. ΤΖΑΜΑΛΑ Ο.Ε.\r\n\r\nΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΓΚΥΖΗ 57 ΑΘΗΝΑ Έκπτωση 20%
ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΘΗΝΑ\r\n\r\nΗΦΑΙΣΤΟΥ 38 Έκπτωση 10%
Β. & Α. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ Α.Ε. ΣΤΑΔΙΟΥ 25 ΑΘΗΝΑ Έκπτωση 20%
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ.ΣΔΡΑΚΑΣ ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ 40 ΑΘΗΝΑ Έκπτωση 15%
ΧΡΗΣΤΟΣ Α.ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΗ 39 ΔΑΦΝΗ Έκπτωση 25%
ΑΦΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ Ε.Π.Ε. ΑΙΟΛΟΥ 90 ΑΘΗΝΑ Έκπτωση 20%
\r\n

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

\r\n

CLUB AGIA ANNA CAMPING ΕΥΒΟΙΑ\r\n\r\n22270 97250-97185 Κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
CAMPING NOPIGIA ΚΡΗΤΗ\r\n\r\n28220 31111 Εκπτώσεις σε ανέργους ΟΑΕΔ\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
LEMOS & LITO HOTELS ΣΑΜΟΣ\r\n\r\n22730 92250 10% έκπτωση σε ανέργους ΟΑΕΔ\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
\r\n

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

\r\n

WIND ΜΑΡΟΥΣΙ\r\n\r\n210 6158000 Έκπτωση 20% για νέες συνδέσεις\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
COSMOTE ΜΑΡΟΥΣΙ\r\n\r\n13838 Έκπτωση 15% στο μηνιαίο πάγιο για 1 χρόνο\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
TELESUITE ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ\r\n\r\n211 7601300 Έκπτωση σε ανέργους ΟΑΕΔ\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
\r\n

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

\r\n

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ\r\n\r\n801 1133600 Εκπτώσεις σε ανέργους ΟΑΕΔ\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΜΒΟΥΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ\r\n\r\n2109947016 10% έκπτωση σε ψυγεία πλυντήρια κλιματίστηκα\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
Π.ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 14-16 ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ 5% ΕΩΣ 20%
\r\n

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

\r\n

CRIST HOTEL BASICS – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ\r\n\r\n210 9917413-9917111 Oι κάτοχοι κάρτας ανεργίας, θα μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά τις αγορές τους από το www.mycrist.gr με Έκπτωση -20% σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές.\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
GEMINI SECURITY ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ\r\n\r\n210 6854474 Προσφέρει σε ανέργους που διαθέτουν σύστημα ασφαλείας σύνδεση του συστήματός τους με το Κέντρο Λήψης Σημάτων για ένα ολόκληρο χρόνο εντελώς δωρεάν.\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
MY STROM – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ – ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ & ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΝΙΔΙ 210 2400580
OPTOVISION ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ –ΟΠΤΙΚΑ, ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΑΘΗΝΑ\r\n\r\n2103816583 Κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
Φ.Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΑΙΟΛΟΥ & ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15\r\n\r\nΑΘΗΝΑ ΑΠΟ 10% – ΕΩΣ 20%
«ΗΛΒΑ ΑΕΒΕ»\r\n\r\nΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ 40\r\n\r\nΝ.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Έκπτωση 20%
ART & HOBBY Α.Ε. ΕΙΔΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ -ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ\r\n\r\nΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 29-31 Έκπτωση 20%
ΛΑΣΚΑΡΗΣ – Ν.ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε – ΟΠΤΙΚΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙ Έκπτωση 25%
Β.ΛΑΣΚΑΡΗΣ – ΧΡ.ΛΑΣΚΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε – ΟΠΤΙΚΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 156 ΑΘΗΝΑ Έκπτωση 25%
\r\n

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

\r\n

STUDIO ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ YORKELL ΑΛΙΜΟΣ 210 9815773
\r\n

AUTO – MOTO

\r\n

Ι.ΚΤΕΟ ΑΙΓΙΟΥ AUTOVISION ΑΙΓΙΟ\r\n\r\n26910 81111 Ειδικές τιμές σε ανέργους\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
2RIDE ΑΘΗΝΑ\r\n\r\n210 6420117 έως 50% έκπτωση σε επώνυμες μάρκες αξεσουάρ για τους κατόχους κάρτας ανεργίας.\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
Ι.ΚΤΕΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ\r\n\r\n22510-48700 Τεχνικός έλεγχος επιβατικών με 30 ευρώ και φορτηγών με 47, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας.\r\n\r\nΚλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
SERVICE RENAULT-CITROEN-PEUGEOT ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΑΙΑ 210 4936694
\r\n

ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ – ΔΩΡΩΝ

\r\n

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ-ΣΓΟΥΡΔΑΣ ΑΙΟΛΟΥ 61\r\n\r\nΑΘΗΝΑ ΑΠΟ 10% ΕΩΣ 20%
ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ\r\n\r\n«OMNISHOP» ΚΗΦΙΣΙΑΣ 38\r\n\r\nΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Έκπτωση 15%

\r\n \r\n\r\n* Δείτε αναλυτικά όλες τις εταιρίες που προσφέρουν ειδικές μειωμένες τιμές σε ανέργους στην καινούργια ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ πατώντας εδώ

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts