Διορία 10 ημερών σε 80.000 δημοτικούς υπαλλήλους που μπαίνουν σε κινητικότητα

Διορία δέκα ημερών θα έχουν περίπου 80.000 δημοτικοί υπάλληλοι οι οποίοι καλούνται εν μέσω εορτών να αποφασίσουν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαδημοτικής κινητικότητας.\r\n\r\nΤο πρόγραμμα της εθελοντικής μετακίνησης προωθείται κατεπειγόντως στο νομοσχέδιο για το φόρο ακινήτων και ουσιαστικά θα αποτελέσει τον «πιλότο» για το πως θα γίνονται από εδώ και στο εξής οι μετακινήσεις προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.\r\n\r\nΠληρωθείτε συμμετέχοντας σε έρευνες! Η γνώμη σας μετράει. Συμμετέχοντας σε έρευνες μπορείτε να κερδίσετε σήμερα χρήματα online!\r\n\r\nΑναλυτικά θα ισχύουν οι εξής παράμετροι:\r\n\r\nΠοιοι μετέχουν:\r\n\r\nΚάθε μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλος ΟΤΑ Α’ βαθμού, της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης\r\n\r\nΠου μπορούν να μεταταχθούν:\r\n\r\nΣε κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων ΟΤΑ Α’ βαθμού, της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης\r\n\r\nΤα δέκα βήματα για την εθελοντική μετάταξη:\r\n\r\n-Εκδοση ανακοίνωσης του υπουργείου Εσωτερικών με αιτιολογημένα αιτήματα των φορέων, στα οποία θα βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις\r\n-Ορισμός των κριτηρίων επιλογής υποψηφίων με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης\r\n-Υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε αποκλειστική προθεσμίας δέκα ημερών\r\n-Οι Διευθύνσεις μέσα σε δέκα ημέρες συντάσσουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων που αποστέλλουν στους φορείς υποδοχής και στο ΑΣΕΠ\r\n-Το ΑΣΕΠ μέσα σε δέκα πέντε ημέρες συντάσσει τον Ενιαίο Πίνακα Κατάταξης και Διάθεσης με βάση τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων, τη μοριοδότηση και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων και τα αποστέλλει στο υπουργείο Εσωτερικών\r\n-Το υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλει τον πίνακα στους φορείς προέλευσης και υποδοχής\r\n-Οι φορείς δηλώνουν ότι συμφωνούν στη μετάταξη μέσα σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία που έλαβαν τους πίνακες\r\n-Αν παρέλθει το πενθήμερο χωρίς σύμφωνη ή αρνητική γνώμη τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης\r\n-Ο φορέας υποδοχής μέσα σε πέντε ημέρες από τη λήψη της σύμφωνης γνώμης του φορέα προέλευσης εκδίδει την απόφαση της μετάταξης του υπαλλήλου\r\n-Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως\r\n\r\nΟι δημοτικοί υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν πως ισχύουν οι εξής τρεις επιπλέον παράμετροι:\r\n\r\nΤο προσωπικό που θα μεταταχθεί θα βγει σε διαθεσιμότητα για ένα μήνα. Αυτή παύει να ισχύει με την παρέλευση 30 ημερών\r\n\r\nΚατά τη διάρκεια διαθεσιμότητας η μισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει το φορέα προέλευσης\r\n\r\nΤο προσωπικό που θα μεταταχθεί με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί πλεονάζον και να μπει εκ νέου χωρίς της συγκατάθεσή του σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας.\r\n\r\nΠηγή: Πρώτο Θέμα

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts