Αντισυνταγματικός ο νόμος για εισαγωγή πολυτέκνων σε στρατιωτικές σχολές

\r\n\r\nΣτις στρατιωτικές σχολές όλων των όπλων προβλέπεται ότι οι πολύτεκνοι και τα τέκνα των τρίτεκνων οικογενειών καταλαμβάνουν το 35% των θέσεων. \r\n\r\nΗ μέριμνα αυτή για τα εν λόγω τέκνα έχει ως αποτέλεσμα να εισάγονται με πιο χαμηλές βάσεις εισαγωγής συγκριτικά με τους υποψηφίους της γενικής σειράς.\r\n\r\nΓια παράδειγμα στο τμήμα όπλων της σχολής Ευελπίδων ο τελευταίος υποψήφιος της γενικής σειράς εισήχθη με 16.150 μόρια ενώ η βάση για την ειδική κατηγορία 3648/α (πολυτέκνων-τριτέκνων) ήταν 15.229 δηλαδή 929 μόρια μικρότερη.\r\n\r\nΣτη ΣΜΥ – ΌΠΛΑ η διαφορά γενικής σειράς ειδικής κατηγορίας ήταν 1020 μόρια ενώ στο τμήμα των μάχιμων της σχολής Ναυτικών Δοκίμων η διαφορά διαμορφώθηκε στα 718 μόρια.\r\n\r\nΩστόσο μετά από χθεσινή απόφαση το διοικητικό εφετείο Αθηνών έκρινε ότι η πρόνοια για τα τέκνα τριτέκνων και πολυτέκνων είναι αντισυνταγματική. Το σκεπτικό της απόφασης ,όπως αναφέρει και η ιστοσελίδα defencenet, στηρίχτηκε στο γεγονός ότι το ποσοστό που δίνεται για την ειδική κατηγορία του νόμου 3648/2008 είναι πολύ υψηλό συγκριτικά με τον αριθμό των υποψηφίων με αποτέλεσμα να είναι άνιση η εισαγωγή των υποψηφίων της γενικής σειράς.\r\n\r\nΗ πραγματικότητα αποδεικνύεται και από τα νούμερα για τους υποψηφίους του 90% των θέσεων που παρατίθενται ακολούθως .\r\n\r\nΣτις πανελλήνιες εξετάσεις του 2012-13 στο τμήμα των Όπλων της Ευελπίδων εισήχθησαν 113 υποψήφιοι της γενικής σειράς και 55 τρίτεκνοι και πολύτεκνοι μαθητές. Οι 113 θέσεις διεκδικήθηκαν από 2912 υποψηφίους ενώ οι θέσεις της κατηγορίας 3648/α από 882 υποψηφίους.\r\n\r\nΟι πιθανότητες εισαγωγής για τα τέκνα πολυτέκνων και τριτέκνων ήταν 6,22% ενώ για τους υποψηφίους που αποτελούν την πλειοψηφία οι πιθανότητες ήταν στο 3,88%. Στο τμήμα της ΣΣΑΣ Ιατρικής 776 υποψήφιοι γενικής σειράς διεκδίκησαν 26 θέσεις με πιθανότητες εισαγωγής 3,3% και 196 υποψήφιοι της κατηγορίας 3648/α διεκδίκησαν 13 θέσεις έχοντας πιθανότητες εισαγωγής διπλάσιες από τους υποψηφίους της γενικής σειράς καθώς το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 6,6%.\r\n\r\nΓια τους 2473 υποψηφίους της γενικής σειρά για τη ΣΤΥΑ οι πιθανότητες εισαγωγής ήταν 4,5% ενώ για τους 808 υποψηφίους που ήταν τέκνα πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών οι πιθανότητες διαμορφώθηκαν στο 6,3%.\r\n\r\nΥπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις όπου ο αριθμός των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας αποτελούν το 25% συγκριτικά με τους υποψηφίους της γενικής σειράς και όμως διεκδικούν το 35% των θέσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ΣΜΑ όπου από τους 2201 υποψηφίους οι 535 εντάσσονταν στην ειδική κατηγορία και οι 1666 ήταν υποψήφιοι της γενικής σειράς (90%).\r\n\r\nΗ απόφαση του διοικητικού εφετείου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο δικηγόρος κ. Αγγελάκης Πέτρος, ανοίγει το δρόμο στους φετινούς υποψηφίους που δεν θα εισαχθούν για λίγα μόρια να διεκδικήσουν δικαστικά την εισαγωγή τους καθώς θα έπρεπε οι θέσεις των πολυτέκνων και τριτέκνων να διεκδικηθούν από όλους με κοινούς όρους.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 19.252
ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 18.880
ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ 19.216
ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 18.995
ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 18.993
ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 18.905
ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 19.336
ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α
ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 19.257
ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 19.159
ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 19.170
ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 18.924
ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 18.916
ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 17.188
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 15.950
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 19.065
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 18.717
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ 16.150
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 15.229
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 2.597
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 17.771
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 17.175
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 12.144
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) 18.349
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 17.972
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 16.898
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 16.180
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 17.592
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 16.846
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) 16.305
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 15.329
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ 14.372
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 13.352
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ 15.426
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 14.655
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν) 14.743
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 13.533

\r\n \r\n

Καλόγηρος Βασίλειος\r\nΥπ.Διδάκτωρ Π.Θ\r\nΕπιστημονικός υπεύθυνος EMPLOY

\r\n\r\n

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts